Aktivirati lokalne komisije za ravnopravnost polova

Vijesti0 comments

Okrugli sto pod nazivom „Ženska međusektorska saradnja na lokalnom nivou“, koji je održan u Banjoj Luci u periodu od 4. do 5. decembra 2009, okupio je 30-tak učesnica, predstavnica lokalne i entitetske vlasti, kao i predstavnice nevladinog sektora.

Kroz konkretne primjere dosadašnje (ne)saradnje između nevladinih organizacija i predstavnika lokalnih vlasti na području opština Sanski Most, Bratunac, Foča, Goražde, Ključ, Milići, Čajniče, Srebrenica, Zvornik  i Banja Luka, a uobzirujući iskustva iz Holandije i preporuke Gender centra Vlade RS, učesnice su dale nekoliko konkretnih prijedloga kako bi se i u kojim oblastima mogla poboljšati međusektorska saradnja na lokalnom nivou.

Okrugli sto je završen zaključkom da se entitetskim gender centrima uputi inicijativa da aktiviraju rad lokalnih komisija za ravnopravnost polova, kao ključni mehanizam na lokalnom nivou za ostvarivanje rodnih politika i praksi.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.