Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW konvencije

Publikacije0 comments
alternativni en
Ovaj Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat koalicijskog djelovanja grupe ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje su uz podršku i koordinaciju nevladinih organizacije „Prava za sve“ iz Sarajeva i Helsinškog parlamenta građana
Banja Luka prikupile podatke, izvršile analizu stanja i definisale ključne preporuke u oblastima koje zahtijevaju hitno, kontinuirano, sistematsko i sistemsko djelovanje vladinih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, u cilju unaprjeđenja
stvarnog stanja i omogućavanja ženama Bosne i Hercegovine nediskriminatorni pristup njihovim pravima.
Zbog kontinuiranog problema nedostatka podataka, istraživanja i analiza u oblasti ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u BiH, kao i nedostatka resursa, ženske nevladine organizacije koje su učestvovale u pripremi ovog izvještaja su se ograničile samo na pojedine oblasti koje pokriva Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama (CEDAW).
To su oblasti u kojima je moguće realne probleme u praksi potkrijepiti relevantnim podacima, iskustvima žena i saznanjima
nevladinih organizacija koje dugi niz godina rade direktno sa ženama čija su prava ugrožena, te ukazati na aktivnosti i rezultate akcija javnog zalaganja usmjerenih ka unaprjeđenju zakona, javnih politika i praksi rada vladinih institucija u BiH i promjeni
sveobuhvatnih društvenih i kulturoloških stavova o ženama i ženskim ljudskim  pravima u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, izvještaj ima posebnu vrijednost u smislu iskustvenog i realističnog ukazivanja na položaj žena u BiH.

Ovaj Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat koalicijskog djelovanja grupe ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje su uz podršku i koordinaciju nevladinih organizacije „Prava za sve“ iz Sarajeva i Helsinškog parlamenta građana Banja Luka prikupile podatke, izvršile analizu stanja i definisale ključne preporuke u oblastima koje zahtijevaju hitno, kontinuirano, sistematsko i sistemsko djelovanje vladinih institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, u cilju unaprjeđenja stvarnog stanja i omogućavanja ženama Bosne i Hercegovine nediskriminatorni pristup njihovim pravima. Zbog kontinuiranog problema nedostatka podataka, istraživanja i analiza u oblasti ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova u BiH, kao i nedostatka resursa, ženske nevladine organizacije koje su učestvovale u pripremi ovog izvještaja su se ograničile samo na pojedine oblasti koje pokriva Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama (CEDAW).

To su oblasti u kojima je moguće realne probleme u praksi potkrijepiti relevantnim podacima, iskustvima žena i saznanjima nevladinih organizacija koje dugi niz godina rade direktno sa ženama čija su prava ugrožena, te ukazati na aktivnosti i rezultate akcija javnog zalaganja usmjerenih ka unaprjeđenju zakona, javnih politika i praksi rada vladinih institucija u BiH i promjeni sveobuhvatnih društvenih i kulturoloških stavova o ženama i ženskim ljudskim  pravima u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, izvještaj ima posebnu vrijednost u smislu iskustvenog i realističnog ukazivanja na položaj žena u BiH.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.