Baza podataka mladih aktivistkinja

Vijesti0 comments
Baza podataka mladih aktivistkinja
Banja Luka, 27. juni 2014. godine
Obavještavamo vas da Helsinški parlament građana Banja Luka priprema jedinstvenu bazu podataka kapaciteta, vještina i znanja mladih aktivistkinja iz BiH, sa ciljem da se mlade aktivistkinje više promovišu i angažuju unutar svojih i drugih organizacija.
Baza nosi naziv ,,Nova generacija aktivistkinja” i plan je da se od jeseni Baza, odnosno potencijali mladih aktivistkinja promovišu, kako među organizacijama koje rade na unaprjeđenju ženskih ljudskih prava u BiH, tako i šire. Članice baze ne moraju biti članice neke organizacije, dovoljno je da ispunjavaju osnovne uslove za prijavu (naznačeno u formularu).
Molimo vas da pogledate prijavni formualar i ukoliko ispunjavate uslove za prijavu, popunjeni formular posaljete najkasnije do 31. jula na e-mail: smarkovic@hcabl.org ili na adresu HPG: Miše Stupara 67, 78 000 Banja Luka
Pozivamo vas da postanete dio jedinstvene baze!


Obavještavamo vas da Helsinški parlament građana Banja Luka priprema jedinstvenu bazu podataka kapaciteta, vještina i znanja mladih aktivistkinja iz BiH, sa ciljem da se mlade aktivistkinje više promovišu i angažuju unutar svojih i drugih organizacija.
Baza nosi naziv ,,Nova generacija aktivistkinja” i plan je da se od jeseni Baza, odnosno potencijali mladih aktivistkinja promovišu, kako među organizacijama koje rade na unaprjeđenju ženskih ljudskih prava u BiH, tako i šire. Članice baze ne moraju biti članice neke organizacije, dovoljno je da ispunjavaju osnovne uslove za prijavu (naznačeno u formularu).
Molimo vas da pogledate prijavni formualar i ukoliko ispunjavate uslove za prijavu, popunjeni formular posaljete najkasnije do 31. jula na e-mail: smarkovic@hcabl.org ili na adresu HPG: Miše Stupara 67, 78000 Banja Luka
Prijavni formular: word
Pozivamo vas da postanete dio jedinstvene baze!


COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.