Baza

Rezultata po strani:


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, array given in /home/hcabl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2818

Warning: mysqli_query() expects parameter 2 to be string, array given in /home/hcabl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/hcabl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1868

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/hcabl/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1870
Id Ime Prezime Profesija Oblast djelovanja
1AdelaKrivanek MagerlPrivatni detektiv/istražitelj- prevencija kriminaliteta, - istrage, - korporativna sigurnost / lična sigurnost
2AIDAABADŽIĆ HODŽIĆUniverzitetska profesorica, Filozofski fakultet u SarajevuHistorija umjetnosti – moderna I savremena umjetnost
3AidaSpahićPrevoditeljicarodna pitanja, ljudska prava, feministička teorija, queer teorija, prevodilačke prakse
4Aleksandra PetrićDiplomirana pravnica, magistrica međunarodnih ljudskih prava Rodna analiza i izvještavanje, inkorporiranje rodne ravnopravnosti u programe i politike, društvena mobilizacija, upravljanje/vladavina prava, rodno zasnovano nasilje i diskriminacija, ženska ljudska prava, reforma i razvoj sektora zaštite zdravlja, analiza društvenih politika, javno zalaganje, upravljanje znanjem, efikasnost pomoći, monitoring i evaluacija programa međunarodne pomoći, učešće mladih u razvoju.
5AleksandraVejnovićDiplomirana pravnicaKrivično pravo za maloljetnike I maloljetnice, Restorativni pristup rješavanja konflikata, krivično pravo, ljudska prava, ženska ljudska prava, medijacija, notarska pravna praksa
6AlmaKrantićProfesorica engleskog jezika i književnostiJezik, književnost, podučavanje, prevođenje, kreativno pisanje, filozofija, feminizam i ljudska prava
7Amila ŽdralovićSociologija (sociologija prava; sociologija roda)
8AminaIsakEkonomistEkonomija i trgovina
9AntonelaRamljakstudenticaMeđunarodni odnosi, diplomatija
10Anđela PepićEkonomisticaProjekt menadžment, ekonomija, radno pravo
11ArijanaAganovićMagistrica društvenih nauka, iz oblasti religijskih studijaPolitika, religija, ljudska prava
12ArminaHubanaprofesorFinansijski menadžment, marketing
13Azra BičoAsistent u naučno-nastavnoj oblasti Ekonomija na Internacionalnom univerzitetu u SarajevuProblem nezaposlenosti u BiH, Makroekonomija, Rodna ravnopravnost na tržištu rada
14BelmaJugoDiplomirani inžinjer arhitektureProjektovanje, izgradnja, javne nabavke
15besimaBorićProfesorica bosanskog jezika I književnostiMaternji jezik I književnost
16BiserkaKošaracSociološkinjaSociologija porodice, sociologija rada, sociologija detinjstva, sociologija roda
17BojanaMatuzovićMagistra komparativnog ustavnog pravaLjudska prava, ustavno pravo.
18BojanaĐokanovićDiplomirana komunikologinja (sredstva priopćavanja), Magistra društvenih nauka iz oblasti rodnih studija Rodne studije
19DanijelaMajstorovićUniverzitetska profesoricaLingvistika, kulturoloske studije
20DesankaRadjevićProfesoricaRavnopravnost polova,rad zakonodavnih institucija,donošenje zakona
21DijanaHadžizukićProfesoricaHumanističke nauke, uža naučna oblast: Književnost
22DinaDuraković MorankićAdvokaticaPoslovno pravo, pravo konkurencije
23DragaGajićpolitikološkinjaPolitikologija (politička kultura, politička antropologija), rodne studije
24DubravkaKovačevićMenadzerica I trenerica za ekonomsko osnazivanje zenaGender I ekonomija
25Dženana Husremović Docent na Filozoskom fakultetuPsihologija (odabir zanimanja i razvoj karijere, nezaposlenost, organizacijska psihologija, obrazovna politika)
26EditaMiftari AktivistkinjaSigurnosne studije, rodne studije, političke nauke
27ElmajaBavčićMagistrica rodnih studijaŽenska ljudska prava, ženski aktivizam, feminizam, obrazovanje
28ElmidaSarićInžinjerka Konsultantica za organizacioni razvoj i Evropske integracije Obrazovanje odraslih (Adult Learning Skills) Facilitacija procesa u kome učestvuju zainteresirane strane Mentoring/coaching Ekspertica za EU Integracije
29Emina BegovicDr.sc. pedagoških nauka, docentPrimjenjena pedagogija
30FedraIdžakovićAnalitičarkaPravo i ekonomija
31JasminaČauševićProfesorica jezika i književnostiRodne studije
32Jasminka HalilovićDr.SC. BIOLOŠKIH N AUKAANTROPOLOGIJA,HUMANA GENETIKA, BIOLOGIJA ĆELIJE
33Jasminka Proho-profesorica predškolskog odgoja -obrazovanje inkluzija u obrazovnom sistemu), socijalna politika i zaštita
34JasnaBakšić Muftić Univerzitetaska profesoricaTeorija države I prava, ljudska prava, ženska prava
35KADADELIĆ-SELIMOVIĆATLETSKI TRENERSPORT
36LamiaKosovicProfesorica komunikacijskih umjetnosti i strucnjakinja za e-learning Rodne studije, filozofija, umjetnost
37LamijaTanovićProfesorica na univerzitetuAtomska I nuklearna fizika, fizika čvrstog stanja, medicinska fizika I biofizika
38LejlaZonićStudentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli; organizatorica festivala; sekretarka Omladinske banke; potpredsjednica ”Rotaract Tuzla”; PR “AIESEC Tuzla”; UO Općinskog festival “Kaleidoskop” Tuzla; trenerica plesne sekcije “Dirty Angels CrewMenadžment, ekonomija, promocija, poduzetništvo, internet magazini, organizacija događaja (festivali, konferencije, radionice/seminari).
39MajaMirkovićDiplomirana pravnicaMeđunarodno javno pravo; Međunarodno krivično pravo; Međunarodni odnosi i diplomatija
40MajaSahadžićMagistar pravnih znanostiUstavni sustav Bosne i Hercegovine, neposredna i posredna demokracija, terorizam u međunarodnom pravu, diplomatsko i konzularno pravo, međunarodno ugovorno pravo, preventivna i transformacijska diplomacija, međunarodno pregovaranje
41MashaDurkalićNovinarka, savjetnica za odnose s javnošćuNovinarstvo, odnosi s javnošću, komunikacijske aktivnosti u nevladinom sektoru
42MerimaOmeragićMagistrica nauka književnosti , doktorantkinja Istorija i teorija književnosti, književna kritika, teorija kulture, savremeni mediji i film, vizuelne umjetnosti, rodna i feministička kritika i terorija, queer kultura i umjetnost ex-Yu zemalja , antimilitarizam i pacifizam, žensko sefardsko pismo, feministička geografija I herstorija
43MilenaKarapetrovićuniverzitetska profesoricafilozofija , feministička i rodna teorija, demokratija i ljudska prava
44MilkaMatešićNarodni ljekar-travar
45MilkicaMilojevićDiplomirana politikologinja - novinarkaLjudska prava, socijalna pitanja, javno zagovaranje, medijske analize, organizovanje događaja, edukacija novinara/ki I treninzi z ajvni nastup
46Mr Anđela Kuprešanin VukelićViša asistentkinja na Univerzitetu Informacione nauke – socijalni aspekt
47Mr Anđela Kuprešanin VukelićViša asistentkinja na Univerzitetu Informacione nauke – socijalni aspekt
48NaidaČustovićAdvokatFinansijsko pravo, projektno finansiranje (project financing), finansiranje akvizicija (acquisition financing), restrukturiranje duga (debt restructuring ), korporativno pravo i M&A
49NarcisaPuljek-BubrićDiplomirana komprativistica i diplomirana bibliotekarkaBibliotekarstvo
50NatalijaPetrićDiplomirana pravnicaPravo, ljudska prava, ženska ljudska prava
51NađijaHaračićRedovni profesorTehničke nauke - materijali
52NejraDumanjićMagistar PravaKrivičnopravna katedra/Međunarodno krivično pravo
53NejraKadićMenadžment i ekonomijaMenadžemnt Marketing menadžment Javne finansije
54NerminaTrbonjaStručnjakinja za pitanje roda I ženskih ljudskih pravaRod, Ženska ljudska prava, ljudska prava, prava manjina, socijalna inkluzija, IKT i društvena inkluzija.
55NerminaZaimović-UzunovićRedovni professor Univerziteta u Zenici, dr tehničkih nauka iz oblasti mašinstvaMetrologija, izgradnja infrastructure kvaliteta, laboratorije I uslovi za njihovo akreditovanje I funkciju
56NerminaZaimović-UzunovićRedovni professor Univerziteta u Zenici, dr tehničkih nauka iz oblasti mašinstvaMetrologija, izgradnja infrastructure kvaliteta, laboratorije I uslovi za njihovo akreditovanje I funkciju
57NikolinaTalijanSaradnica za međunarodnu saradnju i projekt koordinatoricameđunarodni odnosi, održiv razvoj, ekonomija, omladinski rad
58NinaBijedićUniverzitetska nastavnicaPrimjenjena matematika, statistika, analiza socijalnih mreža
59NurkaPranjićLjekar, specijalista medicine rada, primarijus dr. med. sc., redovni profesor medicina rada, zdravstvene ekologija, toksikologija, psihologija rada, stres na radu, naučno istraživanje, univerzitetska nastava, javno zdravstvo, menadžment i organizacija u zdravstvu, radon zakonodavstvo, farmakovigilenca, socijalna farmacija …….
60Radmila ČokoriloprofesorkaSavremeno novinarstvo, mediji
61RadmilaŽigićDiplomirana politikologinja novinarskog smjera, novinarka Mediji, ženska ljudska prava, historija ženskog pokreta
62SabinaAbdihodžić-KovačevićStručni savjetnik za sigurnost civilnog zrakoplovstvaSigurnost civilnog zrakoplovstva
63SamraMeđedovićVanredni professor, BSc Biotehnologja u medficin Ćelijska I molekularna biologija, Genetika, Genetski inžinjering I biotehnologija
64SandraNovkinićProfesor
65SandraVegar - ZubovićLjekarDječji radiolog
66SandraZlotrgprofesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnostilingvistika i književnost
67SelmaHanjalićDoktorica tehničkih naukaElektroenergetika, inženjerska ekonomika, menadžment, upravljanje ljudskim resursima
68Sladjana UjićEkonomsko-komercijalni tehničarRodna ravnopravnost u kontekstu ruralnog razvoja
69SnežanaMišić MihajlovićInženjerka mašinstva, Magistrica u oblasti nauke o životnoj sredini Dobra uprava, Učešće građana u odlučivanju, Ekologija, Upravljanje projektnim ciklusom
70TanjaLazić Arheolog – etnolog - muzejski dokumentarista Muzejska djelatnost i srodne oblasti u kulturi
71TanjaTopićPolitički sistem BiH, političko komuniciranje, mediji i interkulturalna komunikacija
72UnaBejtović Savjetnica za odnose s javnošću Trenerica javnog nastupa i prezentacijskih vještina Odnosi s javnošću / komunikacije / mediji
73Vanja(rođ. Đurasović) BevandaRedovita profesoricaPoslovna informatika
74VanjaMehmedbašićDiplomirani ekonomistaEkonomija – bankarstvo- računovodstvo
75VenitaPopovićFormalno obrazovanje: diplomirana novinarka Trenutno zanimanje: menadzerka u NVO U slobodno vrijeme: urednica casopisa za kulturu i drustvo i publicistkinja Upravljanje projektima i nevladinim organizacijama Rodna ravnopravnost, Rod i razvoj Lokalni ekonomski razvoj Zagovaranje Kultura, izdavaštvo
76ZerinaBukvić ZajmovićPR glasnogovornica Marketing, odnosi s javnošću
77ZilkaSpahićPROFESORICA RODNE STUDIJE, LJUDSKA PRAVA I RELIGIJSKE STUDIJE
78ZlatiborkaPopov MomčinovićProfesorica na UniverzitetuPolitička sociologija, politička teorija, Kvalitativna metodlogija
79ĐermanaŠetaSociologinja religije Diplomirana anglistica – prevoditeljica Ženske i rodne studije i religijska perspektiva Sociologija religije – civilno društvo, ljudska prava, sekularnost i religija Ženski aktivizam i lokalno djelovanje Konferencijsko prevođenje za engleski jezik