Bosnu i Hercegovinu je prošle sedmice posjetio Komesar za ljudska prava Savjeta Evrope, Nils Muižnieks.  U saopštnju koje je objavljeno na sajtu Savjeta Evrope on izvještava o pitanjima koja se tiču medijskih sloboda i tranzicijske pravde.

Ističe da u zemlji postoji potrebna za kvalitetnim, nezavisnim, pluralističkim i adekvatnim finansiranjem javnih servisa. On je ozbiljno zabrinut zbog toga što  Radio-televizije BIH (BHRT)  na ivici finansijskog kolapsa. Vlasti se pozivaju da pronađu održivo rješenje za finansiranje BHRT i uključe u konstruktivnu raspravu o neophodnim reformama u medijima javnog servisa, čime se osigurava pluralizam i transparentnost bez kojih demokratska društva ne mogu pravilno funkcionisati

Iako je više od 20 godina prošlo od rata, oko 98 000 osoba se smatra raseljenim, neki od njih žive u jako lošim uslovima u preostalih 121 kolektivna centra, uključujući ona u Hrasnici, izjavio je komesar Komesar Muižnieks nakon četvorodnevne posjete BiH.

Dok su učinjeni značajni napori u osiguravanju pristupa stanovanja za prisilno raseljene osobe i dalje se treba pozabaviti pitanjima koja se odnose na sigurnost i pristup socijalnim i ekonomskim pravima, kako bi povratak bio održiv. Postoji zabrinutost zbog nasilja i zločina iz mržnje protiv povratnika, te komesar naglašava potrebu za efikasnijom istragom i procesuiranju takvih zaločina, uključujući i jačanje svijesti o ljudskim pravima pripadnika policije i pravosuđa.

Kako se u BiH 6 800 osoba još uvijek smatra nestalim, Komesar poziva zemlju da se uspostavi dugoočekivani fond za nestale osobe te da  se u potpunosti i bez odlaganja radi na uspostavljanju fonda u skladu sa svojim međunarodnim obavezama koje proizilaze prvenstveno iz relevantne odluke Komiteta za ljudska prava UN-a. Sve vlade u regiji se pozivaju da se ovo temeljno pitanje ljudskih prava nametne kao prioritet u svojim programima.

Cjelokupna izjava dostupna na: COE