• Kategorija

  • Završeno istraživanje

   Septembar 18, 2009

   U toku realizacije projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu” Helsinški parlament građana Banja Luka i Biro za ljudska prava Tuzla su sproveli…  

  • Diskriminisane sportistkinje

   Septembar 18, 2009

   Helsinški parlament građana je u okviru projekta „Partnerstvo za promjenu – Podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova BiH“ organizovao sastanak na temu „Diskriminacija žena…  

  • Najava sarajevskog doručka sa novinarima

   Septembar 18, 2009

   Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE organizovaće u subotu 11. aprila 2009. godine u Sarajevu X-PRESS sesiju “Građanstvo u raljama pravosuđa”, na kojoj…  

  • Mirovni časovi

   Septembar 18, 2009

   U sklopu projekta Mirovni aktivizam na raskršću, Helsinški parlament građana u partnerstvu sa udrženjem Žene ženama iz Sarajeva organizuje niz tribina u deset različitih…  

  • Kako Zakon o ravnopravnosti polova učiniti primjenjivim u praksi

   Septembar 18, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka organizuje 26. i 27. marta u Sarajevu okrugli sto na temu: “Zakon o ravnopravnosti polova – Kako ga učiniti…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.