• Kategorija

  • Konferencija u Briselu

   Septembar 18, 2009

   Helsinški parlament građana je 6. i 7. jula učestvovao na konferenciji u Briselu koja je bila posvećena projektima koje, u okviru programa „People to…  

  • Doručak sa novinarima u Banjoj Luci

   Septembar 18, 2009

   U prvih pet mjeseci 2009-te godine nevladinoj organizaciji Plava sfera obratilo se 400 građana i građanki žaleći se na povredu svojih potrošačkih prava, izjavio…  

  • Usaglašavanje preporuka

   Septembar 18, 2009

   U okviru projekta „Partnerstvo za promjenu“ Helsinški parlament građana organizovao je 30. juna tematski sastanak sa ženskim nevladinim organizacijama u cilju analiziranja prijedloga za…  

  • Završeno istraživanje

   Septembar 18, 2009

   U toku realizacije projekta „Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu” Helsinški parlament građana Banja Luka i Biro za ljudska prava Tuzla su sproveli…  

  • Diskriminisane sportistkinje

   Septembar 18, 2009

   Helsinški parlament građana je u okviru projekta „Partnerstvo za promjenu – Podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova BiH“ organizovao sastanak na temu „Diskriminacija žena…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.