• Kategorija

  • Mediji – vaši saveznici

   Septembar 19, 2009

   Priručnik “Mediji – vaši saveznici” rezultat je višegodišnjeg rada sa grupama predstavnica političkih partija i nevladinih organizacija, kao i njihovih mladih aktivista, koje su…  

  • Gender analiza izbornog zakona BiH

   Septembar 18, 2009

   U Gender analizi izbornog zakona BiH dr Nada Ler Sofronić ukazuje na probleme u izbornom zakonu BiH i govori o potrebi kreiranja gender senzitivnog…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.