• Kategorija

  • Brošura „Moj glas je original”

   19 Septembra, 2009

   U brošuri „Moj glas je original” publikovali smo rezultate istraživanja prema kojem 74% od 1941 ispitanika smatra da bi bilo dobro da se što…  

  • Brošura “Zabilješke iz kampanje”

   19 Septembra, 2009

   Kroz brošuru “Zabilješke iz kampanje” željeli smo da pokažemo kakva je uloga članica političkih partija u planiranju i sprovođenju predizbornih kampanja, koliko su aktivne…  

  • Mediji – vaši saveznici

   19 Septembra, 2009

   Priručnik “Mediji – vaši saveznici” rezultat je višegodišnjeg rada sa grupama predstavnica političkih partija i nevladinih organizacija, kao i njihovih mladih aktivista, koje su…  

  • Gender analiza izbornog zakona BiH

   18 Septembra, 2009

   U Gender analizi izbornog zakona BiH dr Nada Ler Sofronić ukazuje na probleme u izbornom zakonu BiH i govori o potrebi kreiranja gender senzitivnog…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.