• Kategorija

  • izvjestaj-partnerstvo-1

   Partnerstvo za promjenu (izvještaj)

   Septembar 16, 2011

   U ovoj publikaciji navedene su mnogobrojne aktivnosti projekta “Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnoprvnosti polova u BiH” koji je Helsinški parlament…  

  • rjecnikrr

   Misterije rodne ravnopravnosti

   Juli 15, 2011

   Muškarci su jači od žena! Žene su nježnije od muškaraca! Dječaci nose plavo, a djevojčice roza! Feministkinje su, ustvari, prikrivene lezbejke koje mrze muškarce!…  

  • zakon naslovna

   Komentar Zakona o ravnopravnosti polova u BiH

   Juni 20, 2011

   Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH ima za cilj da omogući praktičnu primjenu ovog zakona u smislu ostvarivanja prava na sudsku zaštitu predviđenu…  

  • n-manjine-1

   Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalnih vlasti

   Juni 9, 2011

   Vodič za saradnju nacionalnih manjina i institucija lokalne vlasti želi ukazati na važnost ove saradnje u planiranju i realizaciji lokalnih javnih politika, te dati…  

  • rjecnik-1

   Rječnik različitosti

   August 4, 2010

   Ovaj rječnik pripremljen je u okviru projekta „X-press“ koji provode Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija CURE Sarajevo i Udruženje mladih novinara Republike Srpske,…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.