• Kategorija

  • zd13

   Žena danas 13

   Januar 25, 2010

   Pred vama je trinaesto izdanje publikacije o aktivnostima realizovanim u okviru projekta ”Žena danas” koju provode nevladine organizacije ”Helsinški parlament građana” i ”Udružene žene”…  

  • zd12

   Žena danas 12

   Septembar 21, 2009

   Publikacija “Žena danas 12” nudi pregled aktivnosti realizovanih u okviru projekta koje su tokom 2008. godine partnerski realizovale nevladine organizacije Helsinški parlament građana I…  

  • Studija: Mirovni aktivizam u Bosni i Hercegovini

   Septembar 19, 2009

   Studija o mirovnom aktivizmu nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini nastala je kao rezultat želje i ideje da se na jednom mjestu zabilježe glavne…  

  • Kroz ženska radna prava

   Septembar 19, 2009

   U ovoj brosuri dajemo pregled najvažnijih medjunarodnih i domaćih normi koji regulišu oblast rada i zapošljavanja, te predstavljamo podatke i iskustva koja, u borbi…  

  • Zašto nisi izabrala boljeg?

   Septembar 19, 2009

   Ova knjiga je nastala kao plod našeg desetogodišnjeg rada na SOS telefonu i u pravnom savjetovalištu za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja. Za…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.