• Kategorija

  • rjecnik-1

   Rječnik različitosti

   August 4, 2010

   Ovaj rječnik pripremljen je u okviru projekta „X-press“ koji provode Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija CURE Sarajevo i Udruženje mladih novinara Republike Srpske,…  

  • prirucnik

   Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama

   Juni 10, 2010

   Namjera ovog priručnika je da buduće, ali i sadašnje novinare i novinarke, kao i druge zainteresovane, upozna sa pojmovima diskriminacije i marginalizacije i da…  

  • studija-manjine

   Prava nacionalnih manjina i lokalne politike

   Mart 30, 2010

   Studija o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji je rezultat istraživanja koje je sproveo Helsinški parlament građana Banja…  

  • partnerstvo_za_promjene

   Partnerstvo za promjenu

   Mart 22, 2010

   Brošura „Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH: Godišnji izvještaj za 2009.“ sadrži opis svih aktivnosti implementiranih da bi…  

  • zd13

   Žena danas 13

   Januar 25, 2010

   Pred vama je trinaesto izdanje publikacije o aktivnostima realizovanim u okviru projekta ”Žena danas” koju provode nevladine organizacije ”Helsinški parlament građana” i ”Udružene žene”…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.