• Kategorija

  • cookbook-for-peace2

   Kuhar za Mir

   Januar 23, 2014

   Projekat Helsinškog parlamenta građana Banja Luka „Recepti za mir“ namjenjen je promociji kulture dijaloga i multikulturalnosti kroz saradnju i povezivanje mladih iz četiri grada…  

  • izvjestavanje-slika

   Izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u BiH: Analiza medijskih sadržaja

   Januar 23, 2014

   U namjeri da istraže i analiziraju koju od ovih uloga, i u kom obimu, bosanskohercegovački mediji najviše ostvaruju kada izvještavaju o marginalizovanim grupama, Helsinški…  

  • alternativni en

   Alternativni izvještaj o implementaciji CEDAW konvencije

   Januar 23, 2014

   Ovaj Alternativni izvještaj je nastao kao rezultat koalicijskog djelovanja grupe ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, koje su uz podršku i koordinaciju nevladinih…  

  • zd15

   Žena danas 15

   Februar 6, 2012

   U periodu od marta do novembra 2011. godine Helsinški parlament građana i Udružene žene Banjaluka, u saradnji sa lokalnim komisijama za ravnopravnost polova, organizovali…  

  • izvjestaj-partnerstvo-1

   Partnerstvo za promjenu (izvještaj)

   Septembar 16, 2011

   U ovoj publikaciji navedene su mnogobrojne aktivnosti projekta “Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnoprvnosti polova u BiH” koji je Helsinški parlament…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.