• Kategorija

  • Rodne uloge i stereotipi (istraživanje)

   Septembar 19, 2009

   Žene su u društvu zarobljenice stereotipa. U patrijarhalnom ustrojstvu naše države ženama je mjesto da uređuju kuću, prate svog muškarca, rađaju i odgajaju djecu,…  

  • Uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti polova na lokalnom nivou vlasti

   Septembar 19, 2009

   Muškarci i žene, naročito zbog socijalne konstrukcije biološkog pola, imaju različite prioritete, organizuju svoježivote na različite načine i imaju neravnopravan pristup ekonomskim resursima, socijalnim…  

  • Žena danas 10

   Septembar 19, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene Žene Banja Luka u 2006. godini radno su obilježili deset godina svog postojanja. Ova godina bila je…  

  • Bilten „Mladi u politici“ VI

   Septembar 19, 2009

   U ovom broju možete pročitati: Mladi u svijetu “visoke politike”- do sada najveci broj izabranih mladih kandidata “Mladi u parlamentima od Dejtona do danas”…  

  • Bilten „Mladi u politici“ V

   Septembar 19, 2009

   Saopsteni konačni nepotvrđeni rezultati izbora – najviše mandata osvojili Stranka demokratske akcije, Stranka za BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nakon opštih izbora 2002. godine…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.