• Kategorija

  • Uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti polova na lokalnom nivou vlasti

   Septembar 19, 2009

   Muškarci i žene, naročito zbog socijalne konstrukcije biološkog pola, imaju različite prioritete, organizuju svoježivote na različite načine i imaju neravnopravan pristup ekonomskim resursima, socijalnim…  

  • Žena danas 10

   Septembar 19, 2009

   Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene Žene Banja Luka u 2006. godini radno su obilježili deset godina svog postojanja. Ova godina bila je…  

  • Bilten „Mladi u politici“ VI

   Septembar 19, 2009

   U ovom broju možete pročitati: Mladi u svijetu “visoke politike”- do sada najveci broj izabranih mladih kandidata “Mladi u parlamentima od Dejtona do danas”…  

  • Bilten „Mladi u politici“ V

   Septembar 19, 2009

   Saopsteni konačni nepotvrđeni rezultati izbora – najviše mandata osvojili Stranka demokratske akcije, Stranka za BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nakon opštih izbora 2002. godine…  

  • Od lokalnog do globalnog dijaloga II

   Septembar 19, 2009

   Brošura Od lokalnog do globalnog dijaloga II, predstavlja pregled aktivnosti i rezultata projekta, zbirku uvodnih izlaganja predstavnika Opštinske uprave Modriča i Teslić, pitanja i…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.