• Kategorija

  • Projekat: Kroz ženska radna prava

   Septembar 16, 2009

   Osnovni cilj projekta „Kroz ženska radna prava“ je bio povećanje djelotvornosti institucija zaduženih za zaštitu prava u oblasti rada i zapošljavanja, sa posebnim akcentom…  

  • Projekat: Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH

   Septembar 16, 2009

   Krajem marta 2008. godine završen je projekat Ravnopravnost polova i sudska praksa u BiH čiji cilj je  bio da olakša i omogući praktičnu primjenu…  

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.