Drugi modul Akademije za političke lidere/ke

Arhiva0 comments

Helsinški parlament građana Banjaluka je ove godine pokrenuo program „Akademija za političke lidere/ke“ koji je usmjeren na unapređenje i razvoj znanja i vještina mladih političara kroz neformalnu edukaciju.Program se odvija u više blokova, od kojih je jedan on-line akademija, drugi obuhvata 4 Modula na različite teme, a polaznici će imati obavezu da svoja znanja primjene u praksi kroz seminarske i praktične radove. Drugi Modul, na temu „Politički sistem i Evropske integracije“, je održan na Jahorini, od 19. do 22. maja. Teme koje su obrađene na ovom modulu su se ticale razvoja Evropske unije, politike Evropske unije prema SAD i Rusiji, prepreka i izazova sa kojima se BiH sreće na putu ka EU, ali i tema koje obuhvataju politike i procedure u BiH institucijama i komunikacije između njih. Osim oblasti koje su navedene, učesnici su imali priliku da učestvuju i u simulaciji pregovora sa EU, vježbi koja omogućava sticanje uvida u stvarni proces diplomatskih pregovora. Ovaj praktični dio modula je vodio pregovarački tim BiH sa EU. Učesnici su Modul ocijenili veoma korisnim, a istakli su i da bi se o temama koje su obrađene trebalo više govoriti u javnosti i posvetiti im veću pažnju. Akademija je podržana od strane Olof Palme International Centra.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.