Žena danas 15

Publikacije0 comments
zd15
U periodu od marta do novembra 2011. godine Helsinški parlament građana i Udružene
žene Banjaluka, u saradnji sa lokalnim komisijama za ravnopravnost polova, organizovali su
u Banjaluci, Prijedoru, Kozarskoj Dubici, Novom Gradu i Gradiški pet javnih tribina na temu
“Nasilje u porodici – pojavni oblici i prepoznavanje”, sa fokusom na nasilje nad djecom. Cilj
tribina je bio upoznati prosvjetne radnike – nastavnike, psihologe i socijalne radnike koji
rade u školama, sa pojavnim oblicima nasilja nad djecom i načinima pomoći i prevencije
nasilja. U publikaciji prenosimo uvodno izlaganje koje su za potrebe tribina zajedno
pripremili radnici Centra za socijalni rad Banja Luka Bojan Arula i Nikola Dorontić i izvještaje
sa održanih tribina, koje je pripremila Dragana Dardić.
Petnaesta po redu publikacija “Žena danas” obuhvata pregled svih aktivnosti realizovanih 2011. godine, tokom implementacije istoimenog projekta koji provode “Helsinški parlament građana” i “Udružene žene”, a koji podržava Fondacija “Kvinna Till Kvinna”.
Javne tribine, posjete Komisijama za ravnopravnost polova u lokalnim zajednicama, radni sastanci sa parlamentarkama Narodne skupštine i zvaničnicama Republike Srpske, televizijske emisije i pres konferencije su aktivnosti projekta kojim se propagiralo unapređenje položaja i veće učešće žena u javnom i političkom životu.

 

Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.