Žena danas 9

Publikacije0 comments
Pred vama je jo jedna publikacija koja sadrži pregled svih aktivnosti koje su tokom 2005.u okviru projekta “Žena danas” realizovali altivisti i aktivistkinje nevladinih organizacija “Udružene žene” i “Helsinški parlament građana” iz Banjaluke. Cilj projekta je eliminiacija svih oblika diskriminacije žena i stvaranje okruženja u kojem će žene i muškarci imati iste mogućnosti. Projekat realizujemo već devet godina zahvaljujući podršci Fondacije Kvinna till Kvinna. U ovoj publikaciji objavljujemo tekstove uvodnih izlaganja sa tribina i regionalne konferencije, održanih tokom 2005. godine.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.