Forum o rodnoj ravnopravnosti

VijestiKomentari isključeni za Forum o rodnoj ravnopravnosti

Više od 500 lidera/ica vlada, organizacija civilnog društva i akademske zajednice okupiće se u Štokholmu u periodu od 15. do 17. aprila kako bi ubrazali tempo dostizanja rodne ravnopravnosti širom svijeta. Uprkos napretku, nejednakost i disrkiminacija djevojaka i žena u cijelom svijetu ostaje jedan od najvećih izazova našeg vremena.

„Štokholmski forum o rodnoj ravnopravnosti“ organizuju Švedski institut i švedsko Ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i agencijama. Organizovanje Foruma motivisano je osjećajem hitnosti da se moraju pronaći rješenja i preduzeti mjere koje će dovesti to ispunjavanja Održivih razvojnih ciljeva, a pitanje rodne ravnopravnosti prožima sve ciljeve UN Agende 2030.  Na panelima će se razmijeniti mišljenja i iskustva kako se nositi sa izazovima u različitim oblastima, kao što su politička participacija žena, pristup pravdi, mir i sigurnost, seksualno i reproduktivno zdravlje, borbra protiv rodnog nasilja, uloga religije, ekonomsko osnaživanje žena, itd.

Na Forumu će učestvovati i predstavnica Helsinškog parlamenta građana Dragana Dardić. Ona će, na panelu koji je zakazan za 14.april, govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovinu u kontekstu sužavanja prostora za rad organizacija civilnog društva, sa fokusom na braniteljica ljudskih prava i radničke aktivistice.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.