“Foto glasovi za mir”

VijestiKomentari isključeni za “Foto glasovi za mir”

Helsinški parlament građana Banja Luka, uz podršku Američke ambasade u BiH, počinje sa realizacijom projekta “Foto glasovi za mir” (Photo voices for peace) koji je namijenjen mladim ljudima iz osam (8) opština: Doboj/ Maglaj, Usora/Doboj Jug, Modriča/Gradačac i Šamac/Domaljevac/Odžak. Iako su ovi gradovi relativno blizu jedan drugome, gotovo da ne postoji komunikacija između mladih ljudi iz ovih sredina. Postoji potreba da se radi na na njihovom povezivanju,  jačanju kapaciteta u oblasti pomirenja, liderskih vještina kako bi se smanjile tenzije i gradila dobra saradnja i održivi mir.

Projekat ima za cilj stvaranje prostora za umrežavanje, saradnje i zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka promociji interetničkog razumijevanja među mladih ljudima kao jednim od najmarginalizovanijih grupa u BiH.

Poziv za kamp za mlade iz Doboja, Maglaja, Usore, Doboj Juga/Istoka dostupan na: Pozivnica 1_Doboj Maglaj Usora Doboj Jug Istok

Poziv za kamp za mlade iz Modriče, Gradačca, Šamca, Domaljevca i Odžaka dostupan na: Pozivnica 2_Modrica Gradacac Samac Domaljvac Odzak

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.