Fotografije odabrane za Mirovni kalendar 2018

VijestiKomentari isključeni za Fotografije odabrane za Mirovni kalendar 2018

Helsinški parlament građana Banja Luka je u toku 2017. godine organizovao tri Boot kampa za mlade lidere/ice koji su okupili mlade iz 8 lokalnih zajednica u BiH: Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Maglaj, Usora, Modriča, Gradačac, Šamac, Domaljevac, Odžak. Mladi su imali priliku da uče o pomirenju, diskriminaciji, liderstvu i komunikaciji te o specifičnoj photo-voice metodologiji koja koristi fotografije kao sredstva zagovaranja za promjene u lokalnoj zajednici. Boot kampovi su realizovani u sklopu projekta: “Foto-glasovi za mir” podržanog od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Fotografije učesnika/ca Boot kampova za mlade lidere/ice koje su odabrane za Mirovni kalendar Mreže za izgradnju mira 2018 su dostupne ovdje:https: //www.photosnack.com/my-slideshows/details/pd1c0c99r?jsalbum=1

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.