Glasajte ZA našu ideju “Pametni kofer”

VijestiKomentari isključeni za Glasajte ZA našu ideju “Pametni kofer”

GLASAJTE ZA „Pametni kofer“ koji je tim stručnjaka SMART Social Innovation Competition ocijenio kao jednu od pet najinovativnijih socijalnih ideja iz Bosne i Hercegovine. Glasati možete na linku:

http://smartstart4u.org/vote-best-social-innovation-idea-0

GLASOVI NA WEB STRANICI SU NAM NAJZNAČAJNIJI, JER NOSE NAJVIŠE BODOVA.

Šta je pametni kofer?

Već nešto više od tri godine entuzijastični tim predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Banjaluci, Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banjaluka, radi na tome da se „PAMETNI kofer“ nađe u našim školama, vrtićima i na policama knjižara. U realizaciju “Pametnog kofera“ koji doprinosi razvoju različitih vještina kod djece i u čiju proizvodnju će direktno biti uključene osobe sa poteškoćama u razvoju i marginalizovane grupe žena.

Pametni kofer je doslovno kofer ispunjen različitim didaktičkim materijalima, pretežno od drveta, koji se, u zavisnosti od uzrasta djece, mogu koristiti za različite svrhe – igranje, savladavnje nastavnog gradiva, te za razvoj motoričkih i kognitivnih sposobnosti i kreativnosti kod djece.  Njegov sastavni dio je i Priručnik sa zadacima i instrukcijama za korištenje materijala u koferu.
Cilj kofera je da približi gradivo geometrije/matematike djeci kroz zanimljive sadržaje i igre, te da poboljša i razvije njihove prostorne sposobnosti.

Korist

Upotrebne vrijednosti kofera su višestruke. Korist od njegove proizvodnje i upotrebe bi imali: 
Na prvom mjestu djeca koja bi se na zanimljiv i interaktvan način upoznavala sa gradivom geomterije, sticala osjećaj za prostor i kordinaciju, savladavala matematičke zadatke na interesantniji način, te razvijala logičko razmišljanje, finu motoriku i kreativne sposobnosti.

Nastavni kadar koji bi dobio inovativan alat za rad koji istovremno doprinosi modernizaciji obrazovnog procesa, boljoj interakciji sa djecom, lakšem usvajanju znanja i unapređenju profesionalnih kompetencija zaposlenih.

Teško zapošljive kategorije stanovništva u koje spadaju i lica sa intelektualnim poteškoćama i određene grupe žena kao što su žene žrtve nasilja, samohrane majke, žene u starijoj životnoj dobi. Njihovim angažovanjem u proizvodnji smanjio bi se broj nezaposlenih na tržištu rada u RS.

Lica sa poteškoćama u razvoju će imati koristi i kao korisnici kofera koji će im pomoći u savladavanju gradiva, ali i kao proizvođači, jer će biti direktno uključeni u pravljanje didaktičkog materijala.

Lokalna zajednica/e jer će se koristiti resursi lokalne zajednice što će uticati i na njen razvoj.

 

Glasajte za nas! Hvala!

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.