Upućeno otvoreno pismo institucijama RS PDF Štampa El. pošta

U okviru Kampanje 16. dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2008. godini, koja se u Bosni i Hercegovini sprovodi pod sloganom "Zaustavite nasilje protiv žena - primjenite zakone - kaznite počinioce!, Udružene žene Banja Luka i Helsinški parlament građana Banja Luka su uputile Otvoreno pismo Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vladi Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Odboru jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske, Gender centru Vlade Republike Srpske i medijima.
Otvoreno pismo sadrži zahtjeve za prepoznavanje osoba koje su preživjele nasilje u porodici kao korisnica socijalne zaštite i prepoznavanje sigurnih kuća za žene žrtve nasilja u porodici kao institucija socijalne zaštite u Nacrtu Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, koji je utvrđen na 98. sjednici Vlade Republike Srpske.

Otvoreno pismo (pdf)

 
Počela kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja PDF Štampa El. pošta

Tema ovogodišnje međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je "Ljudska prava za žene - ljudska prava za sve!". Kampanja takođe obilježava 60 tu godišnjicu od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Mreža ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini je ove godine napravila zajednički kalendar aktivnosti u okviru Kampanje.
Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini se sprovodi pod zajedničkim sloganom "Zaustavite nasilje protiv žena - primjenite zakone - kaznite počinioce!"Međunarodna kampanja "16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja" je pokrenuta od strane Centra za globano žensko liderstvo 1991. godine. Od tada, preko 2000 organizacija iz 154 zemlje je dalo svoj doprinos u Kampanji. Učesnici/ce Kampanje obilježavaju datume između 25. novembra - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, kako bi simbolično povezali/le nasilje protiv žena i ljudska
prava i kako bi naglasili/le da takvo nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava.
Period od 16 dana takođe obuhvata druge važne datume, uključujući 29. novembar - Međunarodni dan braniteljica ljudskih prava, 1. decembar - Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a, i 6. decembar - koji predstavlja godišnjicu masakra u Montrealu.

Kalendar Kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (pdf)

 

 
Nejednake mogućnosti u izbornom procesu-loklani izbori 2008 PDF Štampa El. pošta

"Nejednake mogućnosti u izbornom procesu-lokalni izbori 2008", naziv je tribine koju su zajednički organizovali Udružene žene i Helsinški paralement građana Banjaluka 24. novembra u Banjaluci.
Na tribini su bili predstavljeni rezultati monitorniga medija koji je pokazao poražavajuću sliku kada su u pitanju predstavljanje kandidatkinja u predizbornoj kampanji. Zastrašujući rezultati su zabilježeni naročito kod monitoringa dnevnih novina, koji imaju samo 2 % prilog žena u odnosu na 53 % priloga muškaraca. Lokalni izbori 2008. bilježe blagi pad od oko 3% u odnosu na prethodne lokalne izbore iz 2004 kada je u pitanju izbor žena kandidatkinja.
Učesnici tribine su bili predstavnice političkih partija, nevladinih organizacija, kao i građani i građanke  Banjaluke. Jedan od glavnih zaključaka javne tribine je bio da i pored slabih rezultata ovih izbora mora se nastaviti sa ženskim aktivizmom i to u pravcu izmjena i dopuna Izbornog zakona.
Tribina je organizovana uz finansijsku pomoć Kvinna Till Kvina, Švedska

 
Okrugli sto „Kandidatkinje u izbornim programima medija“ PDF Štampa El. pošta

Helsinški parlament građana Banja Luka je organizovao okrugli sto o temi  „Kandidatkinje u izbornim programima medija“ u okviru kojeg su predstavljeni rezultati sedmodnevnog monitoringa medija u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto je održan 7. novembra u Hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci. Naša organizacija pratila je zastupljenost političkih stranaka, zastupljenost kandidatkinja, te prisustvo govora mržnje u izbornim programima četiri televizijske stanice (Radio-televizija Republike Srpske, Federalna Televizija i Televizija „BN“) i rubrikama četvoro dnevnih novina (Nezavisne novine, Glas Srpske, Dnevni avaz, Oslobođenje).
Na osnovu rezultata monitoringa evidentno je da su žene i na ovim izborima bile potpuno marginalizovane u medijima, kao i pitanja koja se tiču ravnopravnosti polova i društvenog položaja žena. Može se zaključiti da političke stranke nisu pružile priliku svojim kandidatkinjama da se predstave, a da mediji kroz pravila o praćenju izborne kampanje istovremeno nisu ni imali mogućnost da organizuju program koji bi afirmisao ravnopravnost polova u javnom i političkom životu. Pokušaji nevladinih organizacija da afirmišu primjenu Zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine u medijima u toku predizbornog perioda nisu se mogli u dovoljnoj mjeri realizovati.
Kada je riječ o porukama kojima se podstiče međuetnička netrpeljivost monitoring je uočio nekoliko poruka koje bi se tako mogle tretirati, te da gotovo da nije bilo mnogo poruka koje bi u uzavreloj društvenoj atmosferi podsticali dijalog, toleranciju i suživot.

 
HPG najoštrije osuđuje nasilje usmjereno protiv učesnika/učesnica Queer festivala! PDF Štampa El. pošta

Helsinški parlament građana Banja Luka najoštrije osuđuje fizičko nasilje usmjereno protiv organizatora/organizatorki i aktera «Queer festivala» u Sarajevu i zahtijeva od policije i tužilaštva da pokrenu postupak protiv lica koja su učestvovala u tome, kao i lica koja su pozivala na proteste i stvarala atmosferu netrpeljivosti u Sarajevu.
Sinoćnje nasilje osim što gazi civilizacijske vrijednosti i ljudska prava, i u ovom slučaju pokazuje odsustvo volje i snage da se poštuju različitosti koje su odlika Bosne i Hercegovine, kao i odsustvo volje da se poštuje Ustav i zakoni ove države u kojoj je diskriminacija po osnovu pola, roda i seksualne orijentacije zabranjena.
Zabrinjavajuće je to što građani Bosne i Hercegovine do sada nisu smogli snage da ispolje nezadovoljstvo u vezi sa problemima naše svakodnevice, korupcijom i neodgovornošću, ali su se brzo organizovali i silu ispoljili prema grupi građanki i građana koji pokušavaju organizovati jedan kulturni događaj.
Nažalost stvaranju atmosfere netrpeljivosti i mržnje doprinijele su svojim izjavama i mnoge javne i političke ličnosti u Sarajevu, koje su se protivile organizovanju ove manifestacije, a koje takođe zaslužuju adekvatnu sankciju s obzirom da su njihove izjave rezultirale ili podržale necivilizacijski izliv mržnje koji smo sinoć mogli vidjeti na ulicama Sarajeva.

 
„Ženu za pomjenu“ – izborna kampanja 2008. PDF Štampa El. pošta

strana1Banja Luka - Mreža šesnaest ženskih nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine počinje kampanju „Ženu za promjenu“ sa ciljem veće vidljivosti žena u izbornoj kampanji i povećanje podrške birača kandidatkinjama na predstojećim lokalnim izborima. U toku kampanje biće postavljena 32 bilborda, distribuiran veliki broj plakata i letaka širom BiH, organizovane radio i televizijske emisije, te u dvadesetak gradova BiH organizovane po dvije ulične kampanje razgovora sa građankama i građanima o potrebi učešća većeg broja žena u procesima odlučivanja. Kampanja će se provoditi u periodu izborne kampanje u septembru 2008. godine. Mrežu ženskih nevladinih organizacija BiH čine udruženja: „Most“ Višegrad, „Žena BiH“ Mostar, „Duvanjke“ Tomislavgrad, „Žene sa Une“ Bihać, „Žene ženama“ i „Cure“, Sarajevo, „Centar za pravnu pomoć ženama“ Zenica, „Ženski centar“ Trebinje, „Horizonti“ Tuzla, „Forum žena“ Bratunac, „Sanus“ Prijedor, „Žena i porodica“ Gradiška, „Budućnost“ Modriča, „Lara“ Bijeljina, „Udružene žene“ i „Helsinški parlament građana“ Banja Luka.

strana2

 
"Mirovni aktivizam - na raskrsnici" PDF Štampa El. pošta

U Sarajevu je, od 12. do 14. septembra ove godine u organizaciji Helsinškog parlamenta građana i Udruženja Žene ženama iz Sarajeva, održana druga konferencija pod nazivom „Mirovni aktivizam u BiH u poslijeratnom periodu“. Konferencija je okupila 35 mirovnih aktivista iz nevladinog sektora, novinare i studente, koji su razgovarali o potrebi širenja mira i međuetničkog dijaloga na ovim prostorima. Na konfrenciji su označeni konkretni pravci djelovanja i donesene strategije za promociju mirovnog aktivizma, putem bolje saradnje sa medijima, te uključivanje i obrazovanjem mladih ljudi o mirovnom aktivizumu.
Konferencija je podržana od strane Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

 
Izašla brošura „Kroz ženska radna prava“ PDF Štampa El. pošta

Brošura “Kroz ženska radna prava” rezultat je istoimenog projekta koji od februara ove godine realizuje Helsinški parlament građana Banja Luka, uz finansijsku podršku UNIFEM-a.
U publikaciji dajemo pregled najvažnijih medjunarodnih i domaćih normi koji regulišu oblast rada i zapošljavanja, te predstavljamo podatke i iskustva koja, u borbi za ženska radna prava, ostvaruju Savez sindikata RS, Gender centar RS, Udruženje medijatora BiH i nevladina organizacija Vaša prava. I ova publikacija pokazuje da je položaj žene na tržištu rada u BiH nezadovoljavajući i da su u posebno nepovoljnom položaju žene starije od 40 godina, trudnice i majke maloljetne djece. Prema podacima Saveza sindikata RS u posljednje dvije godine čak 21 trudnica je zatražila pravnu pomoć zbog nezakonitog otpuštanja sa posla, a banjalučkoj kancelariji Vaših prava za pet godina za pomoć su se obratile 683 žene.
Brošura ”Kroz ženska rada prava” biće distribuirana širom Republike Srpske.
(Brošura se nalazi na stranici Publikacije.)

 
"Rodni stereotipi i primjena Zakona o ravnopravnosti polova na lokalnom nivou" PDF Štampa El. pošta

Helsinški parlament građana Banjaluka i Udružene žene Banjaluka organizuju okrugli sto i radionicu „Rodni stereotipi i primjena Zakona o ravnopravnosti polova na lokalnom nivou“, koji će se održati od 25-27.06.2008. g.
Okrugli sto i radionica, namijenjena opštinskim zvaničnicama/ima i nevladinim organizacijama će sumirati rezultate našeg dosadašnjeg rada u opštinama Gradiška, Bihać, Prijedor (istraživanje, prezentacije i lokalne akcije). Jedan od ciljeva okruglog stola je i da utvrdi izazove i mogućenosti primjene Zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine na lokalnom nivou i učesnicama/ima ponudi vještine kreiranja rodno osjetljivih politika. Želja nam je da tokom dvodnevnog rada razvijemo mini akcione planove za svaku od opština i definišemo elemente naših budućih zajedničkih projekata i saradnje. Kako je 2008. godina lokalnih izbora, plan koji razvijemo ćemo u narednoj godini predstaviti novoizabranim organima vlasti, te nastojati osigurati kontinuitet u radu.

 
Radionica rješavanja konflikata za djecu u Ljubiji PDF Štampa El. pošta

Banja Luka, 22.06.2008. – Helsinški parlament građana Banja Luka organizovao je radionicu o rješavanju konflikata u saradnji sa Omladinskim centrom Ljubija. Radionici su prisustvovala djeca od sedmog do devetog razreda osnovne škole, te nekoliko srednjoškolaca i aktivista centra. Učesnicima su predstavljeni principi neutralnog pristupa rješavanja konflikata, mirenja sa jednom stranom u konfliktu, te školske medijacije, a djeca su praktično mogla vježbati na primjerima različitih konflikata do kojih dolazi u školi.

 
Žene nevidljive u izbornim kampanjama PDF Štampa El. pošta

Banja Luka, 14.06.2008. – Žene su u medijima u toku izborne kampanje u Bosni i Hercegovini potpuno nevidljive, a razlozi tome leže u diskriminaciji kandidatkinja unutar stranaka, rodno neosjetljivoj zakonskoj regulativi, te dijelom u rodnoj neosjetljivosti novinara i novinarki, koje pripremaju i vode predizborne medijske sadržaje. Ovo je jedan od zaključaka dvodnevne radionice pod nazivom „Jednaka zastupljenost i slike žena i muškaraca političarki/političara u BiH medijima“, koju su u Banjoj Luci od 11-13.06.2008. organizovale Udružene žene. Voditelji radionice bili su treneri Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Učesnicama, novinarkama/ima, urednicama, te političkim aktivistkinjama predstavljeni su rezultati dosadašnjih casino monitoringa medija u Bosni i Hercegovini, prema kojima su žene u informativnim sadržajima medija zastupljene svega 20%, dok ih u vrijeme izbornih kampanja gotovo i nema u emisijama i prilozima posvećenim izborima. U Hrvatskoj, situacija je slična, a primijećeno je da su se rodnim pitanjima u izbornoj kampanji uglavnom bavile stranke sa margine političkog života, te da su u medijima dominirali muškarci kandidati (oko 85%). Izbornim zakonom bi trebalo osigurati ravnopravno učešće kadidatkinja i kandidata u medijima tokom izborne kampanje, npr. obavezivanjem stranaka da u programe šalju po jednu osobu muškog i ženskog pola. Preporučeno je da nevladine organizacije koje se bave ženskim ljudskim pravima pozovu medije da u izbornim programima muškim kandidatima koji se predstaljaju postavljaju pitanja u vezi rodno osjetljivih politika, te usklađivanja njihovih porodičnih obaveza sa obavezama iz javnog angažmana.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 7

 

 

ZSpolitika

 

Info pult

Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija “Cure” i Udruženje mladih novinara RS–UMNORS raspisuju
KONKURS
za novinarsku nagradu
„Srđan Aleksić“
za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama
Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih i elektronskih medija iz Bosne i Hercegovine čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno medijsko izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju konkretnim akcijama i pomacima u praksi.
Prijedloge za nagrade mogu slati i medijske kuće i nevladine organizacije u BiH.
Nagrada se raspisuje u četiri kategorije:
1. za tekstove u štampanim medijima do 10.000 karaktera
2. za radijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta
3. za televizijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta
4. za izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu.
Za nagradu konukurišu prilozi i tekstovi objavljeni u periodu od dana objavljivanja konkursa do 31. marta 2011. godine.
Prijave sa kopijama objavljenih tekstova i/ili audio-vizuelnih priloga, sa podacima o kandidatu/kinji, uz potvrdu urednika o datumu objave sadržaja, slati na adresu:
Helsinški parlament građana
„Za novinarsku nagradu“
Krfska 84
78 000 Banjaluka
Za više informacija obratite se na tel: 051/432-750 ili
e-mail: azolja@hcabl.org
Projekat, „X-Press - socijalna uključenost putem medija", finansira Evropska unija

 


NOVINARSKA NAGRADA SRĐAN ALEKSIĆ


 

mrea-logo_vei