Programsko područje: Jačanje civilnog društva i transformacija javne vlasti u servis građana PDF Štampa El. pošta

Ciljevi programskog područja su izgradnja i jačanje demokratije kroz podizanje stepena svijesti građana o demokratskim principima i procesima, ohrabrivanje građana da pokreću različite incijative i učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima vlasti. Kroz različite aktivnosti u okviru ovog programskog područja nastojimo uspostaviti što bolju saradnju između građana i institucija vlasti.

 PROJEKTI:

ARHIVA:

Projekat: Antidiskriminacijski program

Projekat: X-press

Projekat: Mirovni aktivizam "Raskršća"

Integracijom i socijalnom inkluzijom ka aktivnom građanstvu

Projekat: Susjedstvo - afirmacija multikulturalizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama Zapadnog Balkana

Projekat: DIJALOZI - Monitoring primjene Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini
Projekat: Koaliciono zagovaranje procesa eurointegracija u BiH


► Projekat: DIJALOZI - Monitoring primjene Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini
► Projekat: Koaliciono zagovaranje procesa eurointegracija u BiH

 

 


 

 

ZSpolitika

 

Info pult

Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija “Cure” i Udruženje mladih novinara RS–UMNORS raspisuju
KONKURS
za novinarsku nagradu
„Srđan Aleksić“
za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama
Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih i elektronskih medija iz Bosne i Hercegovine čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno medijsko izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju konkretnim akcijama i pomacima u praksi.
Prijedloge za nagrade mogu slati i medijske kuće i nevladine organizacije u BiH.
Nagrada se raspisuje u četiri kategorije:
1. za tekstove u štampanim medijima do 10.000 karaktera
2. za radijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta
3. za televizijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta
4. za izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu.
Za nagradu konukurišu prilozi i tekstovi objavljeni u periodu od dana objavljivanja konkursa do 31. marta 2011. godine.
Prijave sa kopijama objavljenih tekstova i/ili audio-vizuelnih priloga, sa podacima o kandidatu/kinji, uz potvrdu urednika o datumu objave sadržaja, slati na adresu:
Helsinški parlament građana
„Za novinarsku nagradu“
Krfska 84
78 000 Banjaluka
Za više informacija obratite se na tel: 051/432-750 ili
e-mail: azolja@hcabl.org
Projekat, „X-Press - socijalna uključenost putem medija", finansira Evropska unija

 


NOVINARSKA NAGRADA SRĐAN ALEKSIĆ


 

mrea-logo_vei