Iz medija: Borci za ljudska prava hoće svi pod jedan krov

VijestiKomentari isključeni za Iz medija: Borci za ljudska prava hoće svi pod jedan krov

Sam koncept Kuće ljudskih prava počiva na ideji ujedinjavanja organizacija civilnog društva (OCD) koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava kako bi se omogućilo kontinuirano praćenje stanja ljudskih prava i pravovremena i jedinstvena reakcija civilnog društva na kršenja ljudskih prava. Cilj Kuće je da kroz saradnju domaćih i međunarodnih organizacija civilnog društva i institucija sveobuhvatnije i konzistentnije djeluje u oblasti ljudskih prava i time doprinese  demokratizaciji društva.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.