Izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u BiH: Analiza medijskih sadržaja

Publikacije0 comments
izvjestavanje-slika
U namjeri da istraže i analiziraju koju od ovih uloga, i u kom obimu, bosanskohercegovački mediji najviše ostvaruju kada izvještavaju o marginalizovanim grupama, Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE iz Sarajeva su, u saradnji sa medijskim analitičarem Davorom Markom, sa Univerziteta u Beogradu, izradili metodologiju za praćenje medijskog izvještavanja o marginalizovanim grupama u BiH i monitorisali 12 medija u BiH.
U publikaciji predstavljamo rezultate dvomjesečnog monitoringa, kao i metodologiju koju i vi možete koristiti, prilagođavajući je svojim potrebama, uzorku, obimu i ciljevima istraživanja. Ova metodologija, kao i svaka druga, može biti unapređena, ali naša namjera je bila da ponudimo set indikatora/varijabli koji odgovaraju na ključna pitanja u vezi sa predstavljanjem marginalizovanih grupa u medijima i stvorimo mogućnost kontinuiranog praćenja i upoređivanja rezultata medijskog monitoringa u BiH. Metodologija kombinuje kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja medijskog sadržaja, i stoga bi trebalo ne samo da ponudi puki statistički pregled analiziranih medijskih objava, već i da rezultira njihovom dobrom interpretacijom.

U namjeri da istraže i analiziraju koju od ovih uloga, i u kom obimu, bosanskohercegovački mediji najviše ostvaruju kada izvještavaju o marginalizovanim grupama, Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE iz Sarajeva su, u saradnji sa medijskim analitičarem Davorom Markom, sa Univerziteta u Beogradu, izradili metodologiju za praćenje medijskog izvještavanja o marginalizovanim grupama u BiH i monitorisali 12 medija u BiH.

U publikaciji predstavljamo rezultate dvomjesečnog monitoringa, kao i metodologiju koju i vi možete koristiti, prilagođavajući je svojim potrebama, uzorku, obimu i ciljevima istraživanja. Ova metodologija, kao i svaka druga, može biti unapređena, ali naša namjera je bila da ponudimo set indikatora/varijabli koji odgovaraju na ključna pitanja u vezi sa predstavljanjem marginalizovanih grupa u medijima i stvorimo mogućnost kontinuiranog praćenja i upoređivanja rezultata medijskog monitoringa u BiH. Metodologija kombinuje kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja medijskog sadržaja, i stoga bi trebalo ne samo da ponudi puki statistički pregled analiziranih medijskih objava, već i da rezultira njihovom dobrom interpretacijom.

Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.