JOŠ 5 DANA JE OTVOREN poziv za podnošenje prijedloga projekata za unapređenje ženskih radnih prava

VijestiKomentari isključeni za JOŠ 5 DANA JE OTVOREN poziv za podnošenje prijedloga projekata za unapređenje ženskih radnih prava

📍Poziv objavljen: 11. oktobar 2019.

📍Rok za apliciranje: 9. novembar 2019.

📍Prijedlog projekta podnijeti na:grants@womensnetwork.org

Koalicija organizacija za ženska prava na Zapadnom Balkanu poziva organizacije civilnog društva (OCD) u regionu da podnesu prijedloge projekata koji će unaprijediti ženska radna prava i uticati na smanjenje diskriminacije na osnovu pola. Predviđeno je da grant u vrijednosti od 200.000 EUR bude dodijeljen za 14 projekata organizacija civilnog društva koji će se realizovati tokom 2020. i 2021. godine.

Nedavno objavljeni rezultati Istraživanja o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada na Zapadnom Balkanu upućuju na to da je na Zapadnom Balkanu diskriminacija na osnovu pola u oblasti rada rasprostranjena i predstavlja ključnu barijeru koja podriva učešće žena u radnoj snazi.

Na osnovu nalaza istraživanja i preporuka, određene su i tematske oblasti projekata koje će Koalicija podržati:

➡️ Pravna pomoć i monitoring sudskih postupaka diskriminacije na osnovu pola

➡️ Zagovaranje za zakonske/političke promjene i/ili poboljšanje institucionalnog odgovora na rodno zasnovanu diskriminaciju, prema preporukama istraživanja

➡️ Podizanje svijesti i osnaživanje žena da prijavljuju diskriminaciju u oblasti rada

Svu potrebnu dokumentaciju za apliciranje na Poziv (Call for proposal, Application form, Logical Framework i Budget proposal) možete pronaći na linku:
https://womensnetwork.org/kosovo-womens-fund/call-for-applications/?fbclid=IwAR18XPQMbrZEsgrPz7kh-bARaYzko8ArC3dlgveMD4liBK1qpv_bcutTNiU

Za dodatne informacije i pitanja, možete poslati upit na e-mail: grants@womensnetwork.org

Grantovi koji će biti dodijeljeni na osnovu ovog Poziva su dio regionalnog projekta „Unapređenje ženskih radnih prava“, koji implementira Koalicija organizacija za ćenska prava – Mreža žena Kosova, Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor – Istraživanje u akciji iz Sjeverne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj (GADC) iz Albanije, Helsinški parlament građana Banja Luka (HPGBL) iz Bosne i Hercegovine (BiH), i Centar za prava žena (CPŽ) iz Crne Gore, a koji finansira Evropske unija i sufinasira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Glavni cilj ovog zajedničkog projekta je da se osnaže različite organizacije civilnog društva (OCD) da efikasno pozivaju relevantne institucije na odgovornost za primjenu zakona protiv diskriminacije u vezi sa ženskim radnim pravima.

#DiscriminationDoesntWork
#DiskriminacijaNeRadi
#трудбездискриминација
#DiskriminimiBënDëm

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.