Još jedna akcija u borbi protiv nasilja nad ženama

VijestiKomentari isključeni za Još jedna akcija u borbi protiv nasilja nad ženama

Skoro svaka druga žena u Bosni i Hercegovini doživjela je neki oblik nasilja nakon svoje 15. godine.

Iako je  nasilje u porodici društveni problem i krivično djelo, ono se u Bosni i Hercegovini i dalje posmatra kao djelo manje društvene opasnosti, za koje se najčešće izriču uslovne osude i niske novčane kazne, čak i kada su u pitanju višestruki počinioci istog krivičnog djela.

Hiljade organizacija širom svijeta od 1991. godine učestvuje u kampanji “16 dana aktivizma” čiji prevenstveni cilj je podizanje svijesti o važnosti prevencije i eliminacije svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Fondacija Udružene žene i Helsinški parlament građana Banja Luka odlučili su ove godine, u okviru kampanje “16 dana aktivizma” posaditi drveće u mjesnoj zajednici Lazarevo,  kako bi na ovaj način simbolično ukazali koliko su lokalne zajednice i njihove institucije važne u prepoznavanju i ranom odgovoru na slučajeve nasilja nad ženama i djecom.

Drveće ćemo saditi sutra, 29. novembra 2018. godine u 15:30 časova u ulici Branka Popovića 41 u naselju Lazarevo.

Sadnjom drveća željeli smo direktno odgovoriti na potrebu stanovnika/ica ove mjesne zajednice (zajednica etažnih vlasnika u ulici Branka Popovića 41 A-H) da ozelene svoje naselje, i istovremeno ostaviti trajnu poruku o potrebi udruživanja snaga u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Drveće posvećujemo ženama koje su na različite načine obilježile život i razvoj Banjaluke, a o kojima se malo ili ništa ne zna, kao što su Gizela Januševski, Julka Popović-Srdić, Julija Pejnović, Milena Mrazović, Vahida Maglajlić, Nasiha Kapidžić Hadžić, Jelica Belović Bernadžikovska, Margita Hercl, Ravijojla Jovetić, Ljubica Dada Jovanović, Milica Carka Jovanović, Natalija Jović, Anka Drakulić, itd.

Sve one utirale su put emancipaciji žena na ovim prostorima, dobijanju prava glasa, prava na obrazovanje i rad i prava na život bez nasilja. I mi danas nastavljamo njihovim putem, podižući svijest o nasilju prema ženama i o dostupnim mehanizmima da se ono prijavi i da se žrtve pravovremeno zaštite.

Ovogodišnju kampanju “16 dana aktivizma” simboliše naradžasta boja i slogan: HearMeToo – Čuj i mene.

Naša akcija sadnje drveća je jedan u nizu događaja koje organizacije civilnog društva organizuju širom BiH u okviru “16 dana aktivizma”, a koji uključuju okrugle stolove, ulične akcije, izložbe, performanse,…s ciljem podizanja svjesti o prevenciji i sprečavanju nasilja nad djevojčicama i ženama.

 

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.