Karavan Žive biblioteke

PRO BudućnostVijestiKomentari isključeni za Karavan Žive biblioteke


U protekla četiri dana, od 26. do 29. maja, održali smo Žive biblioteke za građane Kozarske Dubice, Prijedora,  Novog Grada i Bosanske Krupe.

Građani su imali priliku da „čitaju“, odnosno da razgovaraju sa šest „živih knjiga“: sestrom koja je izgubila brata u ratu, slijepom osobom i žrtvom porodičnog nasilja, čovjekom koji i nakon 25 godina nakon rata traži svoju najbližu rodbinu, sa franjevcem mirovnim aktivistom, sa mladom osobom koja je preživjela smrtonosnu bolest tokom rata, te sa ratnim veteranom.

Cilj ovih aktivnosti jeste upoznavanje sa žrtvama rata koje dolaze iz svih naroda, te smanjenje predrasuda prema njima. Takođe, cilj je da kod mladih ljudi, učenika osnovnih i srednjih škola podignemo svijest o strahotama rata i nužnosti izgradnje mira i povjerenja.

„Živa biblioteka” predstavlja inovativnu metodologiju za promovisanje ljudskih prava, ravnopravnosti, te za borbu protiv rasizma i ksenofobije, te širenje mira i tolerancije. Metodologija „Žive biblioteke” je specifična. Knjige su živi ljudi, pažljivo odabrani iz društvenih grupa prema kojima često vladaju predrasude i negativni stereotipi. Zbog svoje pozicije u društvu i pripadnosti određenoj društvenoj grupi, ove osobe su stigmatizovane ili trpe diskriminaciju. Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka, gde čitaoci dolaze da pozajme „knjigu” na određeno vreme. Na taj način, u direktnoj komunikaciji čitaocima prenose svoja životna iskustva i doprinose borbi protiv stereotipa, predsrasuda i diskriminacije. Živa biblioteka se koristi i kao podrška predmetu demokratija i ljudska prava.

 „Živa biblioteka“ je dio projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) čiji je osnovni cilj da postigne održiv i dugotrajni mir i izgradi međusobno povjerenje i razumijevanje među građanima. To su preduslovi za ostvarivanje društvenih promjena koje će omogućiti bolji život svim narodima u Bosni i Hercegovini.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.