Knjiga moje prijateljice II

Publikacije0 comments
“Knjiga moje prijateljice” predstavlja vodič namjenjen ženama žrtvama nasilja i sadrži odgovore na osnovna pitanja u vezi sa nasiljem nad ženama i djecom u porodici, ali se može primijeniti i na sve druge oblike nasilja kojima su izložene žene svih starosnih dobi i socijalnog statusa u svom bliskom okruženju. Vodič sadrži, pored praktičnih uputstava za prepoznavanje nasilja i efikasne zaštite, pregled zakonskih odredbi vezanih za nasilje, kontakt informacije o nevladinim organizacijama i zvaničnim institucijama koje se direktno ili indirektno bave nasiljem.
Vodič je napravljen u sklopu projekta Žena i pravo, kojeg provode “Udružene žene” i Helsinški parlament građana Banja Luka. (“Knjiga moje prijateljice”, Banja Luka, decembar 2005.)
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.