Mladi u politici

Publikacije0 comments
Ako misliš da ne znaš dovoljno o politici. Ako misliš da su sve političke partije iste. Ako nisi politički aktivan u bilo kom smislu. Ako želiš da saznaš zašto je važno da se pokreneš. Ova brošura se sastoji iz dva dijela: “Politika i mladi” čiji je autor Tanja Topić i istraživanje “Procjena stavnja mladih u političkim partijama” čiji su autori mr. Srđan Dušanić i Ilija Trninić. Napravljena je u namjeri da stvori jasniju sliku o političkom sistemu u BiH i odnosu političkih partija prema mladima.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.