Nacionalne manjine – Primjena zakona

Publikacije0 comments
Helsinški parlament građana Banjaluka i Savez nacionalnih manjina Republike Srpske su u periodu od maja do septembra 2005. godine radili istraživanje o primjeni Zakona o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina, na osnovu donesenih zakona, kao i na osnovu anketiranih udruženja nacionalnih manjina. Cilj istraživanja je bio da se pokuša dati polugodišnji presjek praktične primjene odnosno neprimjene predmetnog Zakona u realitetu samih nacionalnih manjina.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.