Novi pravilnik / Cijene lijekova u BiH ujednačene, esencijalne liste i dalje problem

VijestiKomentari isključeni za Novi pravilnik / Cijene lijekova u BiH ujednačene, esencijalne liste i dalje problem

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 19. maja ove godine objavili su maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište u BiH koje su istog dana postale važeće. Novi Pravilnik regulirat će cijene lijekova koje se izdaju na recept, tako da će pojedini lijekovi pojeftiniti za deset posto, dok drugi neće uopće biti jeftiniji, jer se već plaćaju po cijeni koja je manja od maksimalne određene novim pravilnikom.

Lijekovi koji se izdaju na recept nose otprilike 80 posto tržišta u vrijednosti od oko 520 miliona KM. S prosječnom uštedom od deset posto računa se da će fondovi, bolnice i ostali uštedjeti oko 50 miliona KM na godišnjem nivou.

Snižene cijene lijekova donijet će i velike uštede građanima, a fondovi zdravstvenih osiguranja će imati priliku da zbog nižih cijene osiguraju veće količine lijekova svojim osiguranicima.

“Cijene lijekova na listama lijekova fondova zdravstvenih osiguranja će se nivelisati u skladu s cijenama koje objavi agencija. Dostupnost lijekova koji se finansiraju iz sistema zdravstvenog osiguranja zavisi od budžeta fondova”, kazala je za Radiosarajevo.ba Biljana Tubić, pomoćnica direktora za Sektor za lijekove Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Ipak cijene lijekova neće biti povoljnije u svim oblastima.

“Najveći broj lijekova kojima će cijene biti niže pripada grupi lijekova za tretman kardiovaskularnih oboljenja”, navela je Tubić.

Na ove lijekove odlazio je najveći dio sredstava u BiH, samo u 2009. godini oko 23,5 posto. Prema ranijim izvještajima Svjetske banke, cijene lijekovi za kardiovaskularne bolesti bile su do 100 ili 200 posto veće u odnosu na cijene u Hrvatskoj, no cijene su značajno varirale i u odnosu na entitete. Od ispitanih 13 lijekova za ovu vrstu oboljenja njih deset je imalo veću cijenu u FBiH nego u RS-u, u nekim slučajevima i do 50 posto.

Iako je analiza Svjetske banke rađena prije nekoliko godina, do uvođenja novog Pravilnika značajnih razlika u cijenama nije bilo, a izvještaji su pokazali da odstupanja u cijenama idu u korist RS-a.

Takva razlika među cijenama tjerala je građane iz FBiH da često odlaze u apoteke u Republici Srpskoj kako bi nabavljali potrebne lijekove po nižim cijenama.

Novim Pravilnikom prekinuta je takva praksa. Maksimalne veleprodajne cijene lijekova sada su jedinstvene za cijelo tržište BiH, potvrdila je Biljana Tubić.

“Iznenađujuće je da se nisu razlikovale samo cijene među entitetima, već i među kantonima”, rekao je za naš portal Saša Magazinović, zastupnik u Parlamentu BiH.

Magazinović smatra da su cijene lijekova u BiH bile izuzetno visoke, te da pojeftinjenje pokazuje da su marže na lijekove opravdane, tako da ih ne osjeti ni farmaceutski lobi.

Sličnog mišljenja je i zastupnica Jasna Duraković koja je za naš portal navela kako se od početka priče o cijenama lijekova izjašnjavala i zalagala za minimaliziranje cijena PDV-a ili potpuno ukidanje PDV-a na cijene lijekova.

“Cijene lijekova su neprihvatljive u zemlji koja živi na rubu siromaštva, naročito za penzionere. Inače imamo sulud sistem zdravstva koji funkcionira na štetu krajnjih korisnika koji uredno plaćaju zdravstveno osiguranje”, rekla je Duraković i dodala da će sada po Zakonu morati izjednačiti cijene u oba bh. entiteta, komentirajući kako farmaceutska industrija mora biti usklađena.

Ipak, u Bosni i Hercegovini i dalje kao jedan od gorućih problema u zdravstvenom sistemu ostaje pitanje esencijalne liste lijekova, odnosno lijekova koji se pacijentima izdaju na recept, iako je 1977. godine Svjetska zdravstvena organizacija propisala esencijalnu listu lijekova. Do danas se veliki broj zemalja suočava s ovim problemom među kojima se nalazi i naša zemlja, koja na državnom nivou, kao jedina u Europi, nema jedinstvenu listu esencijalnih lijekova. Zato u Federaciji BiH imamo jedanaest listi – za svaki kanton i na nivou entiteta, dok je u Republici Srpskoj na snazi jedna lista.

Nažalost, BiH još uvijek nema jedinstvenu esencijalnu listu lijekova, naveli su iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

U Federaciji BiH i Republici Srpskoj usvojeni su Zakoni o lijekovima na osnovu kojih su oba entiteta donijeli Odluke o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguravanje zdravstvene zaštite.

“Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH (za koju se u javnosti nerijetko koristi termin esencijalna lista) revidira se jednom godišnje i ona je osnova za donošenje pozitivnih lista lijekova na nivou kantona, s obzirom na to da se ove liste lijekova i finansiraju na nivou kantona”, rekli su za Radiosarajevo.ba iz Federalnog ministarstva za zdravstvo.

Osim što nisu ujednačene na nivou entiteta, ni kantonalne esencijalne liste nisu u potpunosti usklađene s Federalnom listom lijekova. Također, postoje razlike i u dodatnim listama (B liste), koje pojedini kantoni ni nemaju.

“Na prijedlog Federalnog ministarstva za zdravstvo Vlada FBiH je 29. marta 2017. godine usvojila novu izmijenjenu Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH (Federalna lista), a koja je objavljena u Službenim novinama FBiH 5. aprila. Kantoni su obavezni u roku od 90 dana usaglasiti pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom, i to obligatorno s A listom i fakultativno s B listom”, naveli su iz Federalnog ministarstva za zdravstvo.

Također, postoje i značajne razlike o participaciji osiguranih osoba u cijenama lijekova. Tako u RS-u građani plaćaju najnižu ponuđenu cijenu (deset posto od referentne cijene lijeka), dok su pacijenti u Federaciji BiH u potpunosti oslobođeni plaćanja lijekova s A liste.  

Osim neujednačenosti esencijalnih lista, problem je i neuvođenje lijekova za pojedine rijetke bolesti na iste poput plućne hipertenzije, rijetkog oboljenja krvnih sudova pluća. Od ove teške i neizlječive bolesti godišnje oboli jedna od pet osoba na milion ljudi. Lijekovi su skupi, a pacijenti koji boluju od ove bolesti već dugo su bez podrške u osiguravanju neophodne terapije za liječenje jer lijekovi Sildenafil i Bosentan nisu uvršteni na esencijalne liste.

Kompletan tekst pročitajte na sajtu Inicijative Građanke za ustavne promjene

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.