Održane Žive biblioteke u Gradačcu i Šamcu.

PRO BudućnostVijestiKomentari isključeni za Održane Žive biblioteke u Gradačcu i Šamcu.

U protekla dva dana Živa biblioteka sa svojim knjigama je gostovala u Gradačcu i Šamcu.

Uz podršku Radne grupe iz Gradačca, posebno gđe Nermine Hadžimuhamedović, te Javne biblioteke “Alija Isaković” gdje je upriličena Živa biblioteka, te uz podršku Gimanzije Mustafa Novalić i MSŠ Hasan Kikić, direktorica, profesora i profesorica iz ove dvije škole, organizovali smo jednu od najposjećenijih Živih biblioteka, sa preko 80 učesnika i učesnica srednjih skola.

Srednjoškolci su imali priliku da „čitaju“ odnosno razgovaraju sa devet „živih knjiga“, i to: članom porodice nestalih, slijepom osobom i žrtvom porodičnog nasilja, sestrom poginulog borca, ratnim veteranom, vjerskim službenikom i mirovnim aktivistom, sa povratnicom, raseljenim licem, bivšim ovisnikom i strankinjom koja živi u BiH.

Pored učenika srednjih škola Živoj biblioteci u Gradačcu su prisustvovali njihovi profesori i nastavnici iz osnovnih škola, koji su izrazili želju da sa pojedinim knjigama posjetimo i osnovne škole.

Svih devet knjiga, sutradan 10. marta, je zajedno sa svojim bibliotekarima došlo u Šamac u Srednju školu Nikola Tesla, gdje je zahvaljujući direktoru g. Džombiću, profesorici Svjetlani Božanović i Radnoj grupi iza ovog grada, organizovana nova sesija Žive biblioteke za učenike ove škole. Tridestak učenika ove škole je žrtvovalo svoju slobodnu subotu da dođu i čuju 9 različitih životnih priča. Oni će na časovima demokratije zajedno sa profesoricom Božanović razmijeniti utiske i prepričati priče kolegama koje nisu bile prisutne.

Učenici i učenice oba grada su nas pitali i pozvali da i naredne godine organizujemo Živu biblioteku u njihovim gradovima.

„Živa biblioteka“ je održana u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Caritasom BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, Međureligijskim vijećem u BiH, Nansen Dijalog centrom iz Mostara i Kultom iz Sarajeva.

Cilj projekta PRO-Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat se provodi u preko 60 opština/općina/gradova.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.