Okrugli sto: “Rodni stereotipi u javnim institucijama”

Arhiva0 comments

Nakon šestomjesečnog rada Helsinški parlament građana Banja Luka i Udružene žene uz pomoć organizacija iz devet gradova BiH i savjetodavnu pomoć Gender centra RS završili su istraživanje među javnim službenicima o rodnim stereotipima. Anketirano je 680 službenika i službenica, a iz odgovora većine ispitanika vidljivo je da postoje tradicionalno uvriježeni stavovi o rodnim ulogama, prema kojima je »ženi mjesto u kući« i u »vaspitanju djece«, iako kućne poslove »treba da obavljaju i muškarci«. Službenici smatraju da važne odluke o domaćinstvu muškarci i žene treba da donose zajednički. Na okruglom stolu »Rodne uloge i stereotipi« održanom 25-27. septembra u Banjoj Luci povodom objavljivanja rezultata i analize nalaza istraživanja zaključeno je da se ovi stavovi mogu negativno odraziti i na javne politike. Učesnice okruglog stola iz cijele BiH pozvale su političke stranke da daju veći uticaj ženama u radu organa stranke, te zakonodavne vlasti na državnom nivou da usklade Izborni zakon i Zakon o političkim partijama sa Zakonom o ravnopravnosti polova. Kako porodica i društvo podržava razvoj stereotipa i predrasuda, one su apelovale da se reformom obrazovanja i unapređenjem medijskih programa dođe do rodno osjetljivih obrazovnih programa, udžbenika i medijskih sadržaja koji će promovisati ravnopravnost polova. Učesnice su pozvale sve građanke i građane BiH da koriste institucionalne mehanizme za ravnopravnost polova u ostvarivanju svojih prava iz Zakona o ravnopravnosti polova.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.