Štampati
Konvencije, kodeksi i Zakoni
Datum: 23.12.2014
Konvencije, kodeksi i zakoni

 

1. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena
2. Zakon o ravnopravnosti polova
3. Kodeks o oglašavanju i sponzorstvu za radio i televiziju