Štampati
Radovi akademkinja
Datum: 26.12.2014
Odabrani radovi akademkinja:

 

Žene u dnevnim novinama BiH - Mariana Maja Stanković
Položaj žene u medijima BiH
Javni nastup - Tanja Vučić
Tijelo i reklame - Dina Kamerić
Žena i internet- Jela Dimitrić