Štampati
On line biblioteka
Datum: 26.12.2014
On line biblioteka

Na web sajtu Helsinškog parlamenta građana Banja Luka možete, između ostalog, pročitati i zanimljive publikacije na temu ravnopravnosti i jednakosti polova. Izdanja Helsinškog parlamenta građana pogledajte na linku: 

http://www.hcabl.org/category/c12-publikacije/