Štampati
Biografija predavačica
Datum: 20.12.2014
Dragana Dardić  

 

Dragana Dardić je rođena 14. oktobra 1971. u Banjaluci. Dipolomirala je na Odsjeku za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a magistrirala na Rodnim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Aktivno se bavila novinarstvom punih deset godina (radila je u/ Radio Jugoslaviji, Dnevnom telegrafu, Radio Slobodnoj Evropi i bila je dopisnica novinske agencije Reuters i BBC). 
Od 2004. godine radi u nevladinoj organizaciji Helsinški parlament građana Banja Luka. Od juna 2011. godine obavlja funkciju izvršne direktorice organizacije. 
Autorica, koautorica ili urednica je više publikacija i radova: Hvala što ste me pitali kako mi je, Studija o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovin, Ravnopravnost polova, Ravnopravnost polova i sudska praksa u Bosni i Hercegovini, „Analiza čitanki za IV razrede Gimnazije i stručnih škola“ (u  Kog su roda čitanke?),. Smjernice i preporuke za društveno odgovorno izvještavanje u cilju suzbijanja nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja i Priručnik za izvještavanje o marginalizovanim grupama.
 
Od 2004. godine radi kao voditeljica treninga „Nastupi u medijima i saradnja sa medijima“.  
 
 

Jasmina Čaušević  

 

Jasmina Čaušević je rođena 1976. godine. Diplomirala je jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala Gender/Rodne studije u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (teza: „Politike nepredstavljanja alternativnih narativnih identiteta i queer motiva u okviru bosanskohrvatskosrpske književnokritičke recepcije Hiljadu i jedne noći”). Sa Sandrom Zlotrg objavila je priručnik 2011. Godine pod nazivom „Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima”. Sarađivala je kao urednica ili autorka u knjigama: “I vjernice i građanke” (urednice Zilka Spahić Šiljak i Rebeka Jadranka Anić), „Socijalna uključenost povratnica u BiH”, „Rodno inkluzivne zajednice u BiH“. Objavljivala je teorijske tekstove, poeziju i prevode u časopisima za književnost i kulturu - „ProFemina“, „Izraz“, „Front slobode“, „Zeničke sveske“, „Album“ itd.
 
 
 

 

Željka Umićević  

 

Željka Umićević je rođena u Jajcu 1981. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, odsjek žurnalistika. Od 2000. godine je aktivna u nevladinom sektoru i do sada je radila u NVO Zdravo da ste, bila saradnica u UNICEF-u i konsultantica u Kanadskoj agenciji za međunarodnu saradnju CIDA. Trenutno radi u Helsinškom parlametu građana. Radila je različite vrste istraživanja i monitorniga medija, a radi i kao voditeljica treninga na temu „Medijsko predstavljanje i nastupi u medijima“.
 
 
 
 
 
 
 

 

Milkica Milojević  

 

PROFESIJA
Po obrazovanju diplomirana politikologinja, školovala se u Banjaluci, Celju i Beogradu. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 1987. Kasnije završila više obuka iz oblasti istraživačkog novinarstva i zaštite ljudskih prava. Novinarstvom se bavim 23 godine. Kao gostujuća predavačica držala radionice studentima novinarstva na Univerzitetima u Banjaluci, Mostaru i Tuzli. Osmislila i provela malu školu novinarstva za osobe sa invaliditetom 2004. godine. Članica više žirija za dodelu novinarskih nagrada u BiH.
 
 
 
 
 
AKTIVIZAM
Aktivna u više nevladinih organizacija, koje se zalažu za ravnopravnost muškaraca i žena, uključivanje marginalizovanih grupa u društvene tokove i uopšte promociju i zaštitu ljudksih i građanskih prava (Organizacija žena „Lara“ Bijeljina, Helsinški parlament građana“ Banjaluka, Humanitarna organizacija „Partner“ Udružene žene Banjaluka i dr) Predsednica Udruženja/Udruge „BH novinari“ od juna 2009. godine.
 
PUBLIKACIJE
- koautorica knjige „One, svjedoci vremnena“ (sa R. Žigić i grupom autorica, OŽ „Lara“ Bijeljina, 2001. godine) - Koautorica Priručnika za izvještavanje o marginalizovanim grupama (sa mr D. Dardić, Helsinški parlament građana Banjaluka, 2010. godine)
 

 

Danijela Majstorović  

 

Danijela Majstorović završila je osnovni studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Banjaluci 2000.godine. 2003. godine završava postdiplomske studije iz komunikologije na Univerzitetu u Ohaju (Ohio University). Na Filozofskom fakultetu u Banjaluci doktorirala je na temu "Analiza diskursa kancelarije Visokog predstavnika (OHRa) u Bosni i Hercegovini- engleski tekst i lokalni kontekst" u septembru 2006. U ljeto 2006. i 2007. pohađala je HESP-ov program izgradnje kurikuluma pod nazivom Medijska pismenost u postkomunističkim zemljama u Ukrajini, u Kijevu i Lavovu.
 
U aprilu 2004. snimila je dokumentarni film Kontrapunkt za nju o trgovini ženama na Balkanu a 2006. i dokumentarni film o ženama u medijima u BiH pod nazivom Posao snova. Premijerno prikazan na Zagreb Doxu, ovaj film je igrao po brojnim festivalima te bio emitovan na bh. i regionalnim televizijama. U SAD-u pohađala je časove filmske i dokumentarne režije kod Rajka Grlića (Ohio University) i Milče Mančevskog (New York Univeristy, Tisch School of Art). Radila je za njujorški PBS WNET Channel 13 i njujorški MTV. 
 
Tokom 2006. kao stipendistkinja British Trust Funda boravila je na Univerzitetu u Lankasteru (Lancaster University) u Velikoj Britaniji u svojstvu gostujuće akademske istraživačice gdje se bavila kritičkom analizom diskursa. Od 2007. radi kao docentkinja na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci na predmetima Angloamerička kultura, Engleski jezik, Kulturološke studije, Komunikologija a četiri godine obavljala je funkciju voditeljice Studijske grupe za engleski jezik i književnost.  Radi kao gostujuća profesorica na Filozofskom fakultetu u Tuzli (predmet: pragmatika), na CIPS-ovom postdiplomskom programu Rodne studije Univerziteta u Sarajevu (predmet: rod i mediji) te na postdiplomskom programu Filozofskog fakulteta u Kragujevcu smjer Nauka o jeziku (predmet: Jezik i globalizacija).
 
Od marta 2009. je i aktivna članica Savjeta za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Vlade Republike Srpske. Učestvovala je i vodila brojne naučno-istraživačke projekte: istraživanje Žena u Bosni i Hercegovini između emancipacije i patrijarhata i (2007-2008, Međunarodni forum Bosne), Konstruisanje  etničkog i nacionalnog identiteta kod mladih u BiH (2009-2011, RRPP i Univerzitet u Friburgu) kao i projekat naučne saradnje sa Fakultetom za družbene vede Univerziteta u Ljubljani Kritičke i kulturološke studije u postjugoslovenskom prostoru (2010-2011).
 
Do sada je objavila preko 20 radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i jednu monografiju pod nazivom Diskurs, moć i međunarodna zajednica a gostovala je na brojnim međunarodnim i domaćim univerzitetima. Trenutna interesovanja su joj interdisciplinarna i vezana su za kritičku analizu diskursa, komunikologiju, postkolonijalizam, feminizam, marksističku teoriju, dokumentarni film i medijsku pismenost. Sa svojim studentima/studentkinjama, osnovala je  čitalačko-diskusionu grupu Jezik, moć i ideologija.