Štampati
ŽENSKA POLITIČKA AKADEMIJA
Datum: 25.12.2014

Ženska politička akademija je prostor za nove generacije mladih žena koji im pruža mogućnost da steknu i prošire svoja teorijska znanja o rodu, odnosima moći i praksama marginalizacije, ženskom aktivizmu, identitetima, medijskim reprezentacijama, feminističkim pravcima,te razlikama i novinama koje žene, svojim djelovanjem, unose u javni i politički život. 
Kroz program Ženske političke akademije nastojimo osnažiti i podstaknuti mlade žene da 
prepoznaju i kritički promišljaju o odnosima u društvu zasnovanim na rodnoj podjeli uloga kako bi mogle odgovoriti na potrebe svojih lokalnih zajdnica, ali i društva u cjelini, i iznaći nove interpretacije fenomena i problema u tematskom krugu roda. 
Politička akademija za žene se realizuje kroz tri Modula: „Rod i politika”, „Rod i društvena moć” i „Rod i mediji”. 
 
Prvu Žensku političku akademiju pohađalo je 26 polaznica, članica političkih stranaka, nevladinih organizacija i studentkinja iz svih dijelova BiH.  
Dvije polaznice, Ena Duran i Milica Ristović, ostvarile su i izvanredan politički uspjeh, jer su na Lokalnim izborima 2012. godine izabrane za lokalne odbornice u opštinama Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, zahvaljujući, između ostalog, i znanjima i vještinama koje su stekle na Ženskoj političkoj akademiji. 
 
„Jako mi je pomoglo iskustvo stečeno na Ženskoj političkoj akademiji i smatram da bi se ova Akademija trebala održavati svake godine s ciljem značajnijeg angažmana mladih žena u javnom životu”, riječi su Ene Duran, dok nam je Milica Ristović napisala: „Učešće na Prvoj ženskoj političkoj akademiji bilo je od izuzetnog značaja za mene u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2012. godine.  Posebno koristan je bio  Prvi modul „Rod i politika“, gdje sam naučila kako lobirati ljude da glasaju za mene, ističući pri tome sve prednosti  žene političarke u odnosu na muškarca političara.  Prikupila sam veliki broj korisnih informacija iz literature koju smo dobili učestvovanjem na Modulima, pogotovo iz priručnika „Zastupanje i kandidiranje“  Stephenie Foster.  Iz Drugog modula „Rod i mediji“ sam naučila kako na najbolji mogući način proslijediti informacije biračkom tijelu, kako koristiti internet tehnologije, a pri tom ne biti previše napadan i iritantan ljudima koji te informacije primaju.  Mislim da je „Ženska politička akademija“ od izuzetnog značaja za žene, posebno za žene u politici i da bi se trebalo uključiti što više žena u rad Akademije”
 

2013. godine Akademija je nastavljena upisom druge generacije polaznica, njih 24 koje su, kao i prethodna generacija, aktivistkinje nevladinog sektora, političkih stranaka i studentkinje. 
I ovu generaciju čine veoma motivisane i sposobne polaznice među kojima, već sad, možemo vidjeti  buduće  liderke sa novom i konstruktivnom energijom koju žele uložiti u bh. društvo. Tako se na Opštim izborima za predsjednika Republike Srpske, u oktobru 2014, kandidovala jedna od naših akademkinja iz Brčkog, Indira Muharemović, koja je, iako veoma mlada, u svojoj  kampanji  pokazala zrelost i snagu da se uhvati u koštac sa mnogo starijim kolegama i koleginicama na političkoj sceni BiH. 
 
Ako želite da se pridružite Facebook alumni grupi Ženske političke akademije idite na: https://www.facebook.com/groups/397538856940046/
 
 
Jedan broj polaznica Ženske političke akademije  uključio se, u svojstvu saradnica, i u rad Ženske alternativne vlade BiH.  Vlada djeluje kao neformalno političko tijelo koje artikuliše i promoviše potrebe i stavove žena BiH, a trenutno je 6 ministarki i 9 saradnica.   
Aktivnosti Ženske alternativne vlade BiH  možete pratiti preko naše web stranice www.zenskastranapolitike.hcabl.org ili Facebook-a: https://www.facebook.com/ZAVBiH?ref=hl
 
 
Ukoliko i vi želite da budete dio Ženske alterantivne vlade, javite nam se!