Štampati
Kratko uputstvo o korištenju
Datum: 25.12.2014

Poštovane akademkinje,

Online akademija je osmišljena samo za Vas i zbog Vas.

Ukoliko želite da koristite naš radni i video materijal morate biti članica našeg site-a i kreirati korisnički nalog.

Kreiranje korisničkog naloga se vrši tako što se registrujete na "Korisnici> Registracija".  Sa pravilno unesenim podacima (korisničko ime i lozinka), stičete pravo na gledanje video i radnog materijala u obliku publikacija i testova. Za dalji prolaz morate imati najmanje 60% tačnih odgovora. Ukoliko imate manje od 60% morate ponoviti test sve dok ne ispunite ovaj uslov.

Na Online akademiju se možete registrovati 12. i 13. januara 2015. godine i pristup predavanjima na Online akademiji ćete imati do 22.1.2015. godine. Za to vrijeme trebate odgledati 5 videa u Modulu "Rod i mediji", te odgovoriti tačno na pitanja nakon svakog odgledanog predavanja.

Rezultate testova možete pogledati na Korisnici > Prikaži rezultate.

Preporučujemo da nakon svakog odgledanog videa i odgovorenih pitanja iz te grupe pogledate rezultate testova.

S poštovanjem,

Redakcija Online akademije