Osmomartovski marš: Iz kuće udaljite nasilnika, a ne ženu i djecu!

VijestiKomentari isključeni za Osmomartovski marš: Iz kuće udaljite nasilnika, a ne ženu i djecu!

Organizatori marša su udruženja koja se bore za ljudska i građanska prava – Oštra Nula, Centar za mlade Kvart, Helsinški parlament građana, Udruženje žena sa invaliditetom Nika, BASOC ( Banjalučki socijalni centar), Fondacija Udružene žene, Centar za životnu sredinu, Inicijativa Građanke za ustavne promjene, Mreža za izgradnju mira. Marš su podržali i članovi grupe “Pravda za Davida”.

Kako ističu, slučajevi nasilja u patrijarhalnom društvu kakvo je naše rijetko se prijavljuju. Razlog tome su između ostalog i obeshrabrujući postupci službenih lica, koji bi trebalo da zaštite žrtvu.

“U većini slučajeva institucije institiraju na pomirenju sa počiniocima nasilja šaljući tako poruku nepovjerenja, obeshrabrenja i minimiziranja iskustva žena koje su preživjele nasilje umjesto da se za nasilno ponašanje okrivi i kazni počinitelj nasilja”, naglašavaju oni, dodajući da je situacija znatno teža ukoliko se radi o ženi sa invaliditetom, Romkinji, samohranoj majci, lezbejki i slično.

Od nadležnih institucija traže da se Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici  Republike Srpske omogući da žena žrtva nasilja tokom procedura pred institucijama uz sebe ima osobe od povjerenja. Takođe, zahtijevaju da se službena lica ponašaju nediskriminirajuće u odnosu na žene, da se njima vjeruje zbog nasilnog iskustva koje su hrabro preživjele, te da se protiv počinitelja nasilja pokrene krivični postupak i da se kazni u skladu sa kaznom propisanom za djelo koje je počinio.

Kada je riječ o policijskim intervencijama u slučajevima nasilja u porodici, organizatori traže da se iz kuće udaljava nasilnik, a ne žena i djeca, kakva je trenutna praksa. Od institucija se traži efikasnija primjena zakona u oblasti zaštite od nasilja bez mješanja ličnih uvjerenja službenih lica, kao i da se službenici edukuju o specifičnosti nasilja prema ženama i da se spriječi njihovo postupanje po ustaljenim patrijarhalnim normama i običajima, gdje žrtvu prisiljavaju da se vrati počiniocu nasilja po cijenu očuvanja porodice, u  kojoj opet trpe žena i djeca.

“Da se ustanovi obaveza sudova da kontinuirano vode podatke razvrstane po polu u vezi sa predmetima nasilja prema ženama. Da se počinitelju nasilja izrekne dosljedna primjena hitnih mjera zaštite i zaštitnih mjera propisanih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske i Krivičnim zakonom Republike Srpske”, istakli su organizatori.

Ovogodišnji marš je dio regionalne mape osmomartovshih marševa kao i internacionalne kampanje povodom 8. marta Balance for better.

 

Tekst pruzet sa: www.etrafika.net

209SHARES

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.