Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i promocija radnih prava žena

VijestiKomentari isključeni za Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i promocija radnih prava žena

U Draču (Albanija) je od 23. do 27. aprila 2018. godine održan prvi regionalni sastanak povodom početka projekta “Osnaživanje organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije i promocija radnih prava žena” koji će implementirati Ženska mreža Kosova, Centar ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacija Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) i Helsinški parlament građana Banja Luka tokom naredne četiri godine. Cilj ovog projkta je osnaživanje organizacija civilnog društva Jugoistočne Evrope da efektivno utiču na nadležne institucije odgovorne za provođenje antidiskriminacijskih zakona koji se odnose na ženska radna prava.

Projekat je podržan od Evropske Unije.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.