Otvoreni forum: Ženski NEplaćeni rad

VijestiKomentari isključeni za Otvoreni forum: Ženski NEplaćeni rad

Pozivamo vas da nam se pridružite na otvorenom forumu „Ženski NEplaćeni rad“ koju organizujemo povodom 8. marta – Međunarodnog Dana žena.

Tribina će se održati u srijedu 7. marta u Muzičkom paviljonu Staklenac, sa početkom u 18 časova.

Iako nam izgleda da su žene danas ravnopravne na tržištu rada, u praksi je drugačije. Ovome u prilog govori i činjenica da je Island, od ove godine, prva i jedina zemlja koja zakonom garantuje jednake plate za muškarce i žene. Međutim, pored jednakih plata, žene treba da imaju i jednake mogućnosti za napredovanje u karijeri, kao i mogućnost da ostvare svoja reproduktivna prava i ne budu diskriminisane zbog toga – kakva je inače praksa.

O položaju žena na tržištu rada, populacionoj politici, reproduktivnom radu, radnim pravima žena u Bosni i Hercegovini kao i u regiji, diskutovaćemo sa našim panelistkinjama:

Nelom Porobić Isaković (Međunarodna liga žena za mir i slobodu -WILPF, Sarajevo),
Anđelom Pepić, ekonomistkinja, doktorantkinja iz Banja Luke
Jelenom Lalatović (novinarka portala Mašina i članica organizacije Marks21, Beograd)
Najila Mujaković (bivša radnica fabrike “Fortuna”, Gračanica)

Događaj moderira Tanja Mandić Đokić.

Otvoreni forum organizuju zajednički UG Oštra Nula i Helsinški parlament građana Banja Luka.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.