Oživimo javne prostore II

PublikacijeKomentari isključeni za Oživimo javne prostore II

Publikacija „(O)živimo javne prostore II“ predstavalja nastavak prethodne publikacije sa istoimenim nazivom koju smo objavili u avgustu 2017. I dok smo se u prethodnoj publikaciji bavili načinima korištenja javnih dobara na lokalnom nivou (kojom nepokretnom imovinom raspolaže jedinica lokalne samouprave, kako sa tom imovinom upravlja, kome je i pod kojim uslovima dodjeljuje na korištenje), u ovoj publikaciji istražujemo modele upravljanja javnim dobrima od strane većeg broja organizacija/pravnih subjekata.
Publikacija je nastala u sklopu projekta koji je podržan od njemačke fondacija „Heinrich Böll Stiftung“.
Publikaciju možete preuzeti ovdje.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.