Partnerstvo za promjenu (izvještaj)

Publikacije0 comments
izvjestaj-partnerstvo-1
U ovoj publikaciji navedene su mnogobrojne aktivnosti projekta “Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnoprvnosti polova u BiH” koji je Helsinški parlament građana realizovao uz podršku Fonda Instituta otvoreno društvo. Publikacija donosi detaljan pregled i izvještaje sa tematskih sastanaka sa institucijama, sa prezentacije filma “Ja to mogu” u produkciji Helsinškog parlamenta građana i Udruženih žena Banjaluka, sa radionica “Pisanje i budžetiranje mini-projekata”, predavanja na temu ravnopravnosti polova, te sa završne konferencije na kojoj su sumirani rezultati projekta.
nakon temeljitog istraživanja o primjeni zakona o ravnopravnosti polova u BiH u praksi, u
periodu od 2003. do 2007. godine, aktivistkinje i aktivisti Helsinškog parlamenta građana
Banjaluka, kreirali su projekat „Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji ratedconsultant zakona
o ravnopravnosti polova u BiH“, s ciljem da podrže eliminaciju diskriminacije nad ženama
{RND_WORD} height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;”>i zajedno sa partnerskim organizacijama i pojedincima / pojedinkama, podstaknu dosljednu
primjenu zakona o ravnopravnosti polova u BiH i ostalih vezanih zakona.
roulette casino for free or for real money, plus we provide game tips and rules to help you improve your winning strategy. width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;”>Pomenuti projekat provodi se već dvije godine, a podržane su akcije sa ciljem smanjenja
diskriminacije i nasilja nad ženama, jačanja casinogreyesialies.com pristupa žena pravnim mehanizmima za zaštitu
svojih prava, i jačanje uloge žena kao donositeljica odluka i liderica u svim oblastima javnog
života. aktivnosti su vođene različitim metodama, od zagovaranja, kreiranje praktičnih
vodiča, vođenje medijskih kampanja, edukaciju, promociju uspješnih žena i njihovih inicijativa,
do inicijativa za promjenu zakonske regulative. akcije su vođene zajedno sa partnerima
iz drugih nevladinih organizacija, univerziteta, političkih stranaka, medija i institucija.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.