Partnerstvo za promjenu

partnerstvo_za_promjene
Brošura „Partnerstvo za promjenu – podrška implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH: Godišnji izvještaj za 2009.“ sadrži opis svih aktivnosti implementiranih da bi se ispunio osnovni cilj ovog projekta, a to je podrška eliminaciji diskriminacije nad ženama, kroz inicijative umreženih aktivistkinja, političarki i studentkinja usmjerene prema implementaciji Zakona o ravnopravnosti polova u BiH i ostalih vezanih zakona. Kako smo nastojali da ova brošura bude ne samo informativna u smislu projektnih aktivnosti, već i tema koje su obrađene na njima, svaka aktivnost je predstavljena pričom iz života određene kategorije žena koju obrađuje, a u prilogu se nalaze uvodna izlaganja sa svih aktivnosti, za one koji žele da dobiju više uvida u date teme.
Skini Publikaciju

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.