Počele prve aktivnosti projekta X-press

Vijesti0 comments

Tokom februara i marta održane su prve aktivnosti projekta koji nosi naziv XPress – Društvena uključenost marginalizovanih i ranjivih grupa putem medija, koji zajednički provode Fondacija “Cure” iz Sarajeva, Udruženje mladih novinara RS i Helsinški parlament građana iz Banjaluke. Doručak sa novinarima je simboličan naziv niza mjesečnih sastanaka koji će se održavati naredne dvije godine u Banjaluci i Sarajevu. Na svaki sastanak pored novinara ćemo pozivati predstavnike udruženja marginalizovanih i ranjivih grupa i udruženja koja se bave tom problematikom, te predstavnike nadležnih institucija, u cilju stvaranja trajnog partnerstva između medija i nevladinih organizacija.

Tokom navedena dva mjeseca održali smo četiri sastanka u Sarajevu i Banjaluci na kojima smo razgovarali o mladima kao marginalizovanoj grupi, ženama i nasilju u porodici, te o slijepim osobama kao jednoj od grupa sa posebnim potrebama.
Projekat podržava Evropska unija.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.