Potrebno jačanje građanskog društva kao uslova za ostvarivanje ravnopravnosti građanki i građana BiH

VijestiKomentari isključeni za Potrebno jačanje građanskog društva kao uslova za ostvarivanje ravnopravnosti građanki i građana BiH

Konferenciju “BiH između ustavnih reformi i Evropske Unije: Perspektive građanske države i zahtjeva za ravnopravnošću” koja je održana 5. marta 2018. godine u Sarajevu, otvorio je predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Mirsad Isaković i istaknuo da je Komisija još 2013. godine razmatrala dokument pod nazivom „Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH“, koju je izradila Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“. Prema njegovim riječima, amandmani na Ustav BiH, koje je Komisija podržala i dostavila Vijeću ministara BiH, nikada nisu razmatrani, iako je riječ o rješenjima kojima se garantira veći stepen ustavne zaštite ravnopravnosti spolova. Uprkos tome, rekao je Isaković, o izazovima na putu ka ustavnim rješenjima s ciljem uspostavljanja pune ravnopravnosti i jednakosti građana i građanki, u BiH mora se razgovarati, posebno u kontekstu procesa pridruživanja EU i obaveza iz tog procesa koje stoje pred našom zemljom.

“Vrijeme je da se ponovo oglasimo po tom osnovu te da napokon ravnopravnost u BiH zaživi. Imamo zakone, ali to su samo norme, ali nemamo ambijent za njihovo provođenje”, zaključio je Isaković.

Nerzuk Ćurak, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu smatra da su sve alternative Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali da prvo treba ojačati građansko društvo, a kao najbitniji uslov za ostvarivanje rodne ravnopravnosti su društvene i ustavne promjene kako bi ustavna materija zadobila rodnu dimenziju na najbolji i najkreativniji način.

Saša Magazinović,  Član Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH i član  Stalne delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope izlaganje je počeo pitanjem “Da li smo svi ravnopravni u procesu EU integracija i da li smo svi jednako neravnopravni?”. Rekao je da proces evropskih integracija pruža priliku za integraciju bh.društva ali da se to ne dešava jer u proces nisu uključeni civilno društvo, akademska zajednica i mediji, kao ni neke državne institucije koje nemaju informacije o tome šta se dešava u procesu evropskih integracija BiH. “Potrebno je uspostaviti pravno uređeno društvo što je preduslov za početak procesa ustavnih promjena u pravcu jednakopravnosti građana”, zaključio je Magazinović.

20180305_124113

U drugom dijelu konferencije, na panelu pod nazivom “Ravnopravnost kao ustavna kategorija” o rodnim perspektivama Ustava BiH i o zahtjevu za uspostavljanje ustavne kategorije „građanke“ u ime Inicijative „Građanke za ustavne promjene“ govorila je Lejla Gačanica, dok se u ime Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH obratila Kika Babić-Svetlin sa predstavljanjem nalaza CEDAW izvještaja 2013-2016.

Konferenciju su organizovali Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zajedno s Inicijativom Građanke za ustavne promjene i  Agencijom za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.