Povećanje uticaja lokalnih projekata s ciljem unapređenja prava Roma u regiji Banja Luka“

Arhiva0 comments

 U organizaciji Evropskog dijaloga iz Londona, Helsinškog parlamenta građana Tuzla i gradskog Udruženja Roma „Veseli Brijeg“ u Banjoj Luci je od 7. do 9. maja održana radionica „Povećanje uticaja lokalnih projekata s ciljem unapređenja prava Roma u regiji Banja Luka“.
Kao oblasti u kojima se romska populacija suočava sa najvećim problemima istaknute su: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i zdravstvo. Uz pomoć voditelja radionice Dragoljuba Ackovića, člana Svjetskog parlamenta Roma i direktor romske televizije „Glas Roma“ iz Beograda i Aleksandra Živanovića iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka razvili su nekoliko manjih projekata iz pomenutih oblasti koje bi u narednom periodu mogli ponuditi donatorima. Udruženja su upoznata i sa međunarodnim konvencijama i domaćim zakonima koji regulišu prava nacionalnih manjina u BiH i sa osnovnim ciljevima Dekade Roma, kojoj Bosna i Hercegovina na žalost još uvijek nije pristupila.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.