Prava nacionalnih manjina i lokalne politike

studija-manjine

Studija o primjeni standarda zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji je rezultat istraživanja koje je sproveo Helsinški parlament građana Banja Luka u saradnji sa partnerskim organizacijama – Udruženjem za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda „Homo“ iz Pule, Centrom za regionalizam iz Novog Sada, Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske i Helsinškim monitorom za ljudska prava iz Ljubljane, a u sklopu regionalnog projekta „Susjedstvo – Afirmacija multikulturalizma i saradnje na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana”,podržanom od strane Evropske komisije.

Istraživanje je obuhvatilo analizu usklađenosti opštinskih dokumenata sa međunarodnim i domaćim pravnim normama i standardima koji se odnose na zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina, a kako bi se utvrdio obim praktične primjene lokalnih politika u odnosu na saradnju i unapređenje položaja nacionalnih manjina.

.


studija-manjine

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.