Predstavljeni rezultati istraživanja o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada

VijestiKomentari isključeni za Predstavljeni rezultati istraživanja o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada

U Sarajevu su danas predstavljeni nalazi istraživanja o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja, koje je proveo Helsinški paralment građana Banjaluka. Nalazi pokazuju da je sudska praksa kad je rijec o rodno zasnovanoj diskriminaciji  skoro nepostojeća, da još uvijek postoje problemi u vezi sa teretom dokazivanja i viktimizacijom osoba koje pokreću postupak; jedinstvene baze podataka o slucajevima diskriminacije u BiH još uvijek nema, a ljudi uslijed straha od gubitka posla, stida I reakcije okoline biraju da diskirminaciju ne prijave.

Istraživanje je rađeno tokom prošle godine i obuhvatilo je analizu pravnog okvira, prikupljanje podataka od razlicitih aktera,  on-line anketu, te dubinske intervuje sa žrtvama diskriminacije. Osim u BiH, istraživanja po istoj metodologiji, su rađena i u Srbiji, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu, a u okviru regionalnog projekta “Unapređenje ženskih radnih prava”, koji podržavaju EU i Švedska agencija za razvoj i saradnju.

U uvodnom obraćanju Gianluca Vannini, iz delegacije EU u BiH, je podsjetio da je rodna ravnopravnost temeljna vrijednost Evropske unije, te da je nacelo jednake plate ugradjeno još 1957. u Rimski ugovor.

“Evidentno je da se uvriježeni stavovi o rodnoj ravnopravnosti u BIH moraju promijeniti”, dodao je Vannini.

Nicole Farnsworth, program direktorica Ženske mreže Kosova, je rekla da su nalazi istraživanja u svim zemljama slicni I da je državama zajednicko da imaju zbunjujuće zakone koji otežavaju prijavu diskriminacije, i da su najcesci pojavni oblici diskriminacije zabilježeni kod apliciranja za posao, intervjuisanja, seksualnog uznemiravanja i kod primjene nacela jednakih plata.

Nives Jukić, predsjedavajuća Institucije Omubdsmana, je navela da promijena svijesti stanovništva kljucna stvar na kojoj se mora raditi. Ona je navela da su zabilježili nekoliko slucajeva rodno zasnovane diskriminacije. “U jednom slucaju se radilo o vlasniku tvornice Bema, a u drugom o ženi koja je, nakon porodiljskog, vraćena na slabije pozicionirano mjesto. Ona je svoju trudnoću platila dobijanjem niže rangiranom mjesta”, navela je Jukić.

Branislava Crncević, iz Agencije za ravnopravnost polova BiH, je istakla d su mjere privatizacije i liberalizacije tržišta urušile socijalna prava muškaraca i žena, narocito žena samohranih majki, migrantica, radnica koje rade kraće radno vrijeme, itd.

“Prinudjene su da rade više slabije plaćenih poslova, u pogoršanim uslovima rada”, istakla je Crncevic i dodala da je Agencija pripremila “Vodic protiv seksualnog uznemiravanja u institucijama BiH”.

Nalaze istraživanja je predstavila autorica Lejla Gacanica, a publikaciju sa detaljnim podacima i preporukama možete preuzeti  ovdje: http://hcabl.org/wp-content/uploads/2019/05/Rodno-zasnovana-diskriminacija-na-radu-u-Bosni-i-Hercegovini.pdf

#DiskriminimiBënDëm#PunëPaDiskriminim#DiscriminationDoesntWork#DiskriminacijaNeRadi#трудбездискриминација

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.