Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime Mr Anđela

Prezime Kuprešanin Vukelić

Datum rodjenja 05. 06. 1982

Mjesto rodjenja Srbac

e-mail a.kupresanin@gmail.com

Kontakt telefon 065/741-329

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Viša asistentkinja na Univerzitetu

Oblast stručnosti - Informacione nauke – socijalni aspekt

Oblast aktivizma -

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
Master, magistraturaFakultet političkih nauka Banja Luka Savremena sociologija2011. godina
Fakultet Filozofski fakultet Banja Luka Žurnalistika 2006. godina
Srednja škola Medicinska škola Banja Luka Opšti smjer2001. godina

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
Engleski jezikMicrosoft aplikacije iz Office paketa, posebno Word, Exсel, PowerPoint, kao i Internet.

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih naukaBanja LukaViša asistentkinjaOd 2012. godine Nastavne aktivnosti u smislu izvođenja vježbi sa studentima u okviru predmeta na kojima sam angažovana u datom semestru i konsultacija u vezi sa svim predispitnim obavezama koje je student dužan da ispuni prije pristupanja polaganju integralnog ispita.
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Fakultet političkih naukaBanja LukaAsistentkinjaOd 2008. do 2009. godine na Filozofskom fakultetu,Nastavne aktivnosti u smislu izvođenja vježbi sa studentima u okviru predmeta na kojima sam angažovana u datom semestru i konsultacija u vezi sa svim predispitnim obavezama koje je student dužan da ispuni prije pristupanja polaganju integralnog ispita.
Radio-televizija Republike Srpske (RTRS)Banja LukaNovinarka u informativnoj redakciji, potom saradnica u Pravnoj službi RTRS-amaj 2006oktobar 2007Pripremanje medijskih tekstova za emisije u okviru informativnog progarma RTRS-a.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): Informaciona pismenost – mehanizam odbrane od fenomena viška informacija u Zborniku radova XI međunarodne naučne konfrencije “Informaciona pismenost na Zapadnom Balkanu” Juni na Uni (11-14. juna 2014. godine). Učešće na istoimenoj konferenciji u vidu izlagača. Učešće na naučnom skupu “Nauka i sloboda” održanom na Filozofskom fakultetu na Palama sa referatom Centralizacija i komercijalizacija medijskih resursa kao ograničavajući fatori u ostvarivanju slobode medija (16-18. maja 2014. godine). Rad u pripremi. Saradnik (izvršilac) na realizaciji/izvršenju projekta pod nazivom “Medijska pismenost, proširenje kompetencija pismenosti (odbrana od informatičkog viška onformacija)” koji je odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.