Prikaz Rezultata

Lični podaci


Ime besima

Prezime Borić

Datum rodjenja 12.11.1950.

Mjesto rodjenja

e-mail besimaboric@aol.com

Kontakt telefon 061 188 332

Web site

Oblast djelovanja


Profesija - Profesorica bosanskog jezika I književnosti

Oblast stručnosti - Maternji jezik I književnost

Oblast aktivizma - Rodna ravnopravnost Socijalna polirika Saradnja sa NVO I sindikatima

Obrazovanje

Nivo Institucija Oblast Godina završetka
FakultetFilozofski fakultetBosanski jezik I književnost1975.

Neformalno obrazovanje

Oblast Organizacija Sertifikat Period trajanja od Period trajanja do

Dodatna znanja

Strani jezici Rad na računaru Druga znanja i vještine
FrancuskiDa

Profesionalno iskustvo

Naziv institucije Mjesto institucije Pozicija Period od Period do Opis aktivnosti
Zastupnički dom Parlamenta FBIHSarajevozastupnica20102014
Skupština Kantona SarajevoSarajevozastupnica20022010
Vlada Kantona SarajevoSarajevoMinistrica za rad,socijalnu politiku, raseljena lica I izbjeglice20012002Donijela važne zakone iz oblasti,unaprijedila povratak,potpisala prvi Protokol o finansiranju žrtava nasilja,prvi u BIH, uvela žrtve nasilja u Zakon, o soc. Zaštiti KS,2002.,unaprijedila status porodilja, uspostavila saradnju ministarstvo-NVO,uspostavila prva saradnju sa opštinama povratka I načelnicima u RS, kao I u Srbiji I Crnoj Gori itd.

Rezultati

Rezultati
Objavljeni radovi ( najvažniji): (Ustav I rod, TPO,2013., Gender kvota u BIH,FES,2013 Uputstvo za organizaciju susreta lokalnih žena,NVO I političarki,TPO,2013, Žene u BIH,Goethe institute,2012. Politička participacija u BIH,Sarajevski otvoreni centar,2012. Jačanje liderskih vještina u lokalnim zajednicama,TPO,2012, Importance of womens political empowerement,CEE Netvork,2012. Socijalna uključenost povratnica,Razvijanje mjera za aktivno tržište rada sa fokusom na povratnice,TPO,2010. Socijaldemokrati I sindikati,SDP,2010, Sistematsko ugnjetavanje I marginalizacija radnika I radnica u BIH,SDP BIH,2008, Women in politics,CEE Network for gender issues,2007. From Quota to Parity,CEE Network,2005. Nagrade i priznanja: Bezbroj zahvalnica od strane Udruženja ,NVO, socijalnih ustanova,sportskih klubova I sl.

COPYRIGHT © 2014. ALL RIGHTS RESERVED.